Ekvivalent annonsvärde (EAV), eller Advertising Value Equivalency (AVE), är en metod för att uppskatta värdet av PR genom att jämföra det med kostnaden för motsvarande annonsering. För att beräkna EAV multiplicerar man omfånget av PR-exponering (till exempel artikelns storlek eller sändningstidens längd) med reklamens enhetskostnad. Multiplikatorer kan tillämpas för att reflektera den antagna högre trovärdigheten hos redaktionellt innehåll jämfört med betald reklam.

Kritik:

  • Många experter inom PR och marknadsföring ifrågasätter relevansen och noggrannheten i EAV. Kritiken omfattar bland annat att EAV inte tar hänsyn till innehållets kvalitet eller tonalitet, att den inte mäter faktisk påverkan på mottagarens uppfattning eller beteende, och att den antar en direkt jämförbarhet mellan PR och betald reklam som många anser vara missvisande.
  • EAV misslyckas med att reflektera den strategiska betydelsen av PR-placeringar, som kan innefatta positionering inom en artikel, sammanhanget i vilket varumärket nämns, och relevansen av publikationen för målgruppen.

Modern Syn på att mäta PR-värde:

  • Företag och PR-professionella söker allt mer sofistikerade sätt att mäta PR-effektivitet som bättre reflekterar dess faktiska värde och påverkan. Dessa metoder inkluderar mätning av inverkan på varumärkesmedvetenhet, kundlojalitet och köpbeteende.
  • PR-mätningar kan också inkludera kvalitativa analyser som sentimentanalys, innehållsanalys och bedömning av mediekanalens auktoritet. Det kan även omfatta kvantitativa data som webbtrafik, sökmotorranking och sociala mediers engagemang.
  • AMEC (International Association for Measurement and Evaluation of Communication) har utarbetat ett förslag på riktlinjer som går att använda för att utvärdera kommunikation. De sammanfattas under det som kallas The Barcelona Principles, senast uppdaterade sommaren 2020.

Framtiden för att mäta värdet av PR:

  • Diskussionen om framtiden för PR-mätning kan inriktas på hur teknologiska framsteg, såsom artificiell intelligens och dataanalys, kan möjliggöra mer sofistikerade och integrerade mätningsmetoder.
  • Det är även viktigt att betona behovet av branschstandarder för PR-mätning. Organisationer som Institute for Public Relations och AMEC (International Association for Measurement and Evaluation of Communication) arbetar för att utveckla och sprida god praxis inom området.
  • Slutligen kan diskussionen inkludera perspektivet att PR-mätning bör vara holistisk och integrerad med andra marknadsförings- och kommunikationsmått för att ge en fullständig bild av insatsernas totala affärspåverkan.

Dela blogginlägget