Användarvillkor för NewsMachine Newsletter

Sidan nedan innehåller villkoren för användandet av NewsMachine Newsletter.

 1. 1. Behörighet
  1. 1.1. NewsMachines Allmänna villkor, Användarvillkor för PressMachine och Användarvillkor för NewsMachine Newsletter ingår som en del av det avtal som ingås för Tjänsten. För att använda NewsMachine Newsletter måste du därför acceptera villkoren i dessa dokument.
  2. 1.2. Genom att använda NewsMachine Newsletter försäkrar du att du är införstådd med innehållet i de allmänna villkoren, användarvillkoren för PressMachine samt detta policydokument för NewsMachine Newsletter. Du försäkrar också att du inte kommer att använda NewsMachine Newsletter på ett sätt som bryter mot några lagar eller förordningar.
  3. 1.3. NewsMachine äger rätt att stänga kontot för en användare som använder Tjänsten i strid med de villkor som anges i dessa dokument.2
 2. 2. Ändringar
  1. 2.1. NewsMachine äger rätt att ändra dessa villkor genom att publicera de uppdaterade användarvillkoren på vår webbplats (www.newsmachine.com) och/eller genom att skicka ett mejl till den e-postadress som du uppgivit.
 3. 3. Konto och lösenord
  1. 3.1. Du är ansvarig för att hålla ditt kontonamn och lösenord hemligt. Du ska omedelbart meddela oss om någon obehörig använt ett av dina konton. Vi är inte ansvariga för eventuella förluster på grund av stulna eller hackade lösenord. Vi har inte tillgång till ditt nuvarande lösenord och av säkerhetsskäl kan vi bara återställa ditt lösenord till ett nytt.
 4. 4. Regler och missbruk – generella regler
  1. 4.1.1. Utskicken får inte strida mot någon NewsMachines regler för godtagbar användning, vilka är en del av dessa användarvillkor.
  2. 4.1.2. Om du bryter mot någon av dessa regler har NewsMachine rätt stänga av eller avsluta ditt konto. Ingen återbetalning av redan fakturerade belopp kommer att ske om detta inträffar som en följd av att du brutit mot NewsMachines regler för godtagbar användning.
 5. 5. Ansvar
  1. 5.1. Ansvarsbegränsning
   1. 5.1.1. NewsMachine ansvarar inte för eventuella indirekta, särskilda eller följdskador till följd av användandet av NewsMachine Newsletter.
   2. 5.1.2. NewsMachine tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick.
 6. 6. Godtagbar användning
  1. 6.1. Tjänsten är enbart avsedd för att sända relevant information. Se därför till att innehållet i ditt utskick är relevant och efterfrågat för just dina mottagare. NewsMachine Newsletter är till för opinionsbildning, upplysning och liknande budskap – inte för så kallad skräppost. Tjänsten är inte till för att skicka meddelanden med erbjudanden eller i annat kommersiellt syfte, utöver till mottagare som aktivt valt att prenumerera på ditt nyhetsbrev.
  2. 6.2. NewsMachine äger rätt att bedöma vad som är att beteckna som relevant information.
  3. 6.3. Förbjudet innehåll
   1. 6.3.1. Du får inte använda NewsMachine Newsletter till att skicka något kränkande, eller något som främjar något olagligt eller trakasserar någon. Du får inte skicka:
    a) Pornografi eller andra sexuellt explicita mail.
    b) E-postmeddelanden som erbjuder att sälja illegala varor eller tjänster.
  4. 6.4. Förbjudna åtgärder
   1. 6.4.1. Det är inte tillåtet att skicka spam dvs oönskade massutskick.
   2. 6.4.2. Det är inte tillåtet att använda köpta, hyrda eller tredjepartslistor med e-postadresser.
   3. 6.4.3. Det är inte tillåtet att i nyhetsbrev använda material som inte har skapats av dig, getts dig att använda, eller som skulle göra intrång på någons rättigheter. Detta inkluderar text, bilder, grafik och annat innehåll.
   4. 6.4.4. Du får inte använda dig av vilseledande ämnesrader eller annan vilseledande information vid användandet av NewsMachine Newsletter.
   5. 6.4.5. Du får inte sprida dina inloggningsuppgifter till NewsMachine Newsletter.
   6. 6.4.6. Det är inte tillåtet att använda Tjänsten i syfte att skapa en konkurrerande produkt.
   7. 6.4.7. Det är inte tillåtet att försöka dölja avregistreringslänken eller på annat sätt hindra avregistrering av kontakter.
   8. 6.4.8. Det är förbjudet att använda sig av ”smutsiga” listor. Här avses listor som genererar en stor mängd hårda studsar. En stor mängd är i detta avseende om studsarna överstiger 2% av de totala antalet mottagare i utskicket. Man skiljer mellan mjuka och hårda studsar. Mjuka studsar innebär att meddelandet blir igenkänt på mottagarens mejlserver, men inte når inboxen. Det kan bero på att inboxen är full, att servern är överbelastad eller annat tillfälligt fel. Hårda studsar innebär att ditt brev inte är möjligt att leverera, och kan bero på att e-postadressen är ogiltig, felstavad. Att e-postadressen upphört eller liknande. Adresser som genererar hårda studsar måste du rensa så snart som möjligt.
 7. 7. Förbjudna e-postadresser
  1. 7.1. Enligt Dataskyddförordningen så måste du inhämta samtycke om du vill skicka nyhetsbrev till privatpersoner eller enskilda firmor. Genom att använda Tjänsten garanterar du att du inhämtat samtycke i de fall utskick sker till dessa mottagare.
  2. 7.2. NewsMachine äger rätt att begränsa möjligheten att importera adresser från domäner som i huvudsak används för privat bruk.
 8. 8. Dina kontaktlistor
  1. 8.1. Dina kontaktlistor lagras på en säker server. Vi kommer inte, under några omständigheter att sälja dina listor, kontakta folk på din lista, skicka reklam till dina listor, stjäla dina listor, eller dela dina listor med någon annan part, såvida det inte krävs enligt lag.
  2. 8.2. I övrigt hänvisas till NewsMachines integritetspolicy som finns att läsa på www.newsmachine.com.
 9. 9. Friskrivning och Force Majeure
  1. 9.1. NewsMachine kan inte hållas ansvariga för beteende, åsikter eller handlingar hos användare och i deras innehåll.
  2. NewsMachine ansvarar inte för eventuella förseningar eller fel i utförandet av någon del av Tjänsten av orsaker som inte är under vår kontroll.
  3. 9.2. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, ändringar av lagar eller föreskrifter, embargon, bränder, jordbävningar, översvämningar, strejk, strömavbrott, ovanligt svåra väderförhållanden och handlingar av hackers eller tredjepartsleverantörer av Internettjänster.
 10. 10. Frågor och kommentarer
  1. 10.1. Om du har några frågor eller kommentarer så kan du kontakta oss via post eller e-post på:
   NewsMachine AB
   Storgatan 44
   114 55 Stockholm
   support@newsmachine.com

©NewsMachine 2022