Newsmachines Bevakningstjanst

När du loggar in i verktyget och om det finns aktiva agenter ser du träffarna i kronologisk ordning. Om du vill se vilka träffar en specifik agent har genererat väljer du aktuell agent i menyn till höger så visas den agentens träffar. Klicka sedan på rubriken för att komma till artikeln eller inlägget. Till höger om rubriken finns ett litet kugghjul och därunder hittar du en rullgardinsmeny med olika funktioner: Dela, Kommentera, Arkivera med flera. 

Newsmachine Smart report

Smartreport

Smart Report-funktionen är ett av våra AI-verktyg ingår i NewsMachines större lösningar, men kan också väljas som en tilläggstjänst enligt prislistan. Funktionen ger en automatisk sammanställning av innehållet i låsta artiklar och du får därmed en god bild av vad dessa handlar om. Sammanställning av informationen i låst material är det primära syftet men funktionen, men den kan också användas på övrigt material för en snabb överblick över vilka sökord som har gett träff, vilka relaterade inslag som finns, källans räckvidd samt mycket annat.  Smart Report-funktionen finner du nere till höger i rutan där träffarna presenteras. 

Redigera och skapa bevakningsagenter

Under rubriken Agenter kan du redigera och skapa nya agenter. För att lägga upp en ny agent väljer du Skapa MediaAgent. Börja med att namnge agenten och under Redigera medielista välja de kanaler (ex webbmedia, bloggar, pressmeddelanden) som du vill att sökningen ska omfatta. Här kan du också välja språk, länder och göra ett urval av medier. När valen är gjorda går du till Klart och klickar sedan Använd. 

Därefter kan du bygga själva agenten och hur man bygger agenter och lägger upp sökningar kan du läsa om i Agentskolan.  När du är klar med agenten klickar du på Sök & Spara längst ned i vyn och sedan igen när i fönstret som kommer upp. Om du vill redigera en agent går du in på Redigera vid aktuell agent och gör dina ändringar. När du är klar det viktigt att du väljer Ta bort alla tidigare resultat (börja om från början) innan du klickar Sök & Spara – detta för att det ska ske en bakåtsökning utifrån de senaste ändringarna. 

Omvärldsrapporter

När du får ett användarkonto läggs en default rapport upp till den mejladress som kontot skapats under – rapporten skickas klockan åtta på morgonen varje dag om nya träffar har genererats. För att lägga upp nya rapporter, mottagare eller redigera befintliga rapporter går du in under rubriken ”Publicera”. För att lägga upp en ny rapportmottagare väljer du Mottagare i vänstermenyn och sedan Lägg till mottagare. Fyll i uppgifterna och spara. Därefter går du in på Rapporter, väljer aktuell rapport och kopplar mottagaren till de agenter som ska omfattas i dennes rapport. I denna vy kan du göra en rad inställningar, till exempel tidpunkt och frekvens för rapportutskicken.

Verktyg för analys och grafer

Två verktyg du kan analysera och ta fram grafer för publiciteten och dessa ligger under rubrikerna Analys respektive Dashboard. Den förra erbjuder automatiska rapporter som snabbt och enkelt ger en god bild över hur publiciteten för till exempel er organisation sett ut under en viss tid. Det enda du behöver göra är att välja agent/agenter och välja datum för vilken period som rapporten ska omfatta och sedan klicka Uppdatera. Systemet visualiserar då bland annat hur publiciteten har fördelats över tid hur fördelningen ser ut på medietyp samt källa. Det går också att ta fram rapporter som bygger på manuell bearbetning av materialet och ta fram olika typer av diagram. Dashboard är ett mer avancerat analysverktyg som bygger på AI-teknologi. Med detta kan du bland annat göra automatisk tonalitetsanalys och ta fram avancerade ordmoln. Läs mer om Dashboard och de andra AI-verktygen under rubriken NewsMachines AI-teknologi effektiviserar kommunikationsarbetet.