Portrait of George Boole Boolesk sökteknik – logiken som gör att du hittar det du söker

Det just nu mest använda sättet att söka med, och som är det sy bygger på så kallas boolesk sökteknik. Grunden till denna sökteknik är gammal. Redan 1854, långt innan det fanns några datorer, formulerade den brittiske matematikern och filosofen George Boole (1815 – 64) sina logiska regler. Syftet och Booles förhoppning var att kunna använda detta regelverk för att föra precisa logiska resonemang. Booles logik bygger på det binära förhållandet 1-0, och systemet kom att utgöra ram för datatekniken och programmering. Men det är också dessa principer som ligger till grund när man ska söka information i gigantiska informationsmängder som till exempel på Internet.

Söktekniken går ut på att du med hjälp av de tre operatorerna AND, OR och NOT skriver söksträngar byggda på Booles logiska regler och villkor. Många har hört talas om dessa principer men har aldrig tillämpat dem. Olika studier visar att mindre än 1 % av alla som söker på internet använder sig av Booles princip, och vår erfarenhet är att förvirringen är stor om hur de här egentligen mycket enkla logiska reglerna fungerar.

Att behärska söktekniker är mycket viktigt, dels för att kunna utnyttja NewsMachines tjänst så effektivt som möjligt, dels för att det är mycket svårt att få relevanta träffar på dina sökningar om du inte använder dig av en metodik. Knepet är att kunna formulera en sökfråga som både är tillräckligt specifik för att filtrera bort onödig information och samtidigt tillräckligt allmän så att du inte missar relevant information.

Vill du veta mer så hänvisar vi till vår Kunskapsbank och Agentskola.