Ibland behöver man verkligen vara uppdaterad.

Det kan vara när du väntar på en särskild artikel som ska publiceras, eller om du vill följa debatten i din bransch särskilt noga. Ett annat exempel är i kristider när du vill ha koll vad som sägs om ditt varumärke eller din sektor.

NewsMachine-systemet låter dig bestämma själv när rapporter från din mediebevakning skickas. Du kan välja att få omedelbara rapporter när en artikel publiceras, dagliga eller veckovisa rapporter. Du kan också välja att inte ta emot rapporter, till exempel under helger.

Ytterligare alternativ är att använda en RSS-läsare i din dator eller telefon och använda det personliga RSS-flödet som tillhandahålls av NewsMachine-medieövervakningssystemet.

En särskild krisagent?

Du kan också skapa specifika sökagenter för krissituationer, separat från din normala mediebevakning. Sökord kan då vara särskilda uttryck som kan relateras till problem eller risker.

Dessa agenter låter du rapportera i realtid direkt när händelser inträffar.