Utvecklingen av Newsmachines dashboard och AI för automatisk analys fortsätter! Här kan du läsa om några av nyheterna i den senaste versionen.

Anpassad automatisk analys

 • Samarbeta med NewsMachines AI-motor för att klassificera agentträffar.
 • Träningsdata för vår AI-motor kan nu importeras direkt från klipparkivet. Vilket möjliggör dramatiskt förbättrade analysresultat.
 • Med hjälp av tillägget av snabbtaggning i träfflistor kan nu felaktiga taggar åtgärdas direkt samtidigt som vår AI automatiskt lär sig och blir ännu bättre.
 • Anpassade modeller så att varje agent kan använda sin egen träningsdata eller dela med andra agenter.

Allmänna förbättringar:

 • Smart Report går nu att läsa direkt i träfflistan.
 • Förenklad redigering av widgets.
 • Förbättrad visning av artiklar på dashboarden, fler sorteringsalternativ etc.
 • Uppdaterade siffror för räckvidd och upplaga.
 • Team work, nu finns stöd för att dela en dashboard mellan medarbetare.
 • Uppgraderad server. Ny serverhårdvara kommer att göra all automatisk analys och dashboard hantering snabbare och mer responsiv.
 • Stort antal buggfixar

Vi arbeta aktivt vidare och välkomnar återkoppling och idéer både kring vår Dashboard och tillämpad AI. Återkoppla gärna direkt till mig på joakim.andren@newsmachine.com, via din kontaktperson eller support@newsmachine.com om du vill ha en demo!