%name Domedagen plus 6991 dagarHar du sett en eller flera av Terminatorfilmerna? Kommer du ihåg Skynet, den där ondskefulla Artificiella Intelligensen som kom till liv den 4:e augusti 1997 (för 6991 dagar sedan) och genast satte igång med att ta kål på mänskligheten med hjälp av kärnvapen.

I olika omgångar sedan 1956, när begreppet AI myntades, har det funnits mycket spekulationer kring och upptrissade förväntningar på AI-teknologin. Ingen har lyckats leverera något som lever upp till dessa ibland febriga visioner. Ömsom har det rått AI-vinterbaisse och ömsom högsommarhausse.  Men i det tysta har faktiskt mycket AI-teknik införlivats i verkliga produkter. Långt ifrån lika spektakulärt som på film, men i nischade tillämpningar så används AI allt mer. Tricket bakom att få det att fungera robust är att avgränsa komplexiteten och göra den hanterbar.

Här på NewsMachine har vi arbetat mycket med tillämpad AI-teknik på senare tid. Detta för att ta saker till nästa nivå och skapa användbara funktioner som ska göra arbetslivet lättare våra användare. Samtidigt har diskussionen, eller snarare farhågorna kring AI, ventilerats i olika forum och medier. Här är några av mina tankar kring detta.

Den dramatiska ökningen av nyheter och information har inte planat ut, tvärtom så har den accelererat. Mer av allt! När vi startade NewsMachine 2004 skapades information motsvarande 9 miljoner A4-dokument under ett år. Idag skapas den mängden på några veckor.  Detta är givetvis ett resultat av digitaliseringen (att tidigare tryckta dokument numera är digitala) men även av att mängden information som produceras också ökat och ökar kontinuerligt. Och det säger sig självt att allt inte är sant eller korrekt av det som framställs.  Men allting sprids.  Många tycks leva kvar i en vanföreställning att ifall något publicerats av någon, någonstans så måste det vara sant. Nåväl, mer information kommer finnas tillgängligt. Till glädje för såväl foliehattar som kloka människor.

Nya aktörer, tjänster och nya mediealternativ tar allt större del av människors tillgängliga tid (dygnet har ju bara 24 timmar). Traditionella medier får stryka på foten och deras affärsmodeller äventyras. Svårt att ta betalt av läsare och svårt att ta betalt av annonsörer. Traditionella tidningsredaktioner krymper ihop, nu senast Mittmedia som hårdbantas. Spelplanen är ojämn: Exempelvis måste traditionella medier ta hänsyn till de pressetiska reglerna samt foga sig efter vad Pressens Opinionsnämnd säger, men en bloggare eller twittrare eller socialt medium känner sällan av sådana begränsningar.

Fragmentisering fortskrider och där blir filterbubblor (i form av sociala medieplattformar) den minsta gemensamma nämnaren. Trivialitet och fördjupning ökar på samma gång. Samtidigt som trams och klickbeten ökar så ökar även utbudet av kvalificerad information. Universitet gör sina kurser tillgängliga utan kostnad på Internet och utbudet av kvalificerade självstudiefilmer samt seriösa och vetenskapliga podcasts finns tillgängliga. Mer av allt, helt enkelt. Och information och kunskap hämtas såväl ur traditionella som nya källor. Och det blir givetvis mer material med gulliga djurungar och domedagsvisioner.

Tillgången till kunskap ökar, men blir mer av en individuell angelägenhet.  Samtidigt: En ny press-ofrihet för etablerade medier i allt fler länder. Fler och starkare krafter som vill styra, kontrollera, begränsa media. Uppenbart i Turkiet och Kina, men även närmare oss. Facebook och Google väljer vad de visar för dig och folk funderar över vad de skall lägga upp på sociala medier. Det nya är att något som “trendar” det vill säga är populärt visas som en högt rankad nyhet i sociala medier, och en algoritm som räknar ut detta ersätter redaktörens jobb.

Eller gör den det? Washington Post har skrivit en del om ämnet på senare tid. Här är några intressanta artiklar som ger skäl för eftertanke. Tre dagar efter det att man tog bort mänskliga redaktörer så trendar Facebook redan falska nyheter, Vad vi verkligen ser när Facebook Trend plockar historier åt oss, och Facebook har upprepade gånger trendat fejk-nyheter efter det att de sparkat sina mänskliga redaktörer. På tekniknördsajten Slashdot är debatten livlig kring dessa artiklar. Många tar dock Facebook i försvar och påpekar att även de bästa tidningar publicerar felaktigheter.

Så vilka slutsatser kan vi dra av allt detta? Blir det bättre eller sämre? Det har vi inte svaret på ännu. Men att det finns ett ökat behov av att effektivt kunna sovra i informationen och att identifiera ny information är tydligt. Och att Artificiell Intelligens är här för att stanna och blir en allt viktigare del av medielandskapet är också tydligt. Inte konstigare än att vi ersatte hästar med traktorer i jordbruket. Den mekaniseringen fick stora konsekvenser och det lär även intåget av AI i medievärlden få.

Helt klart är att domedagen kom och gick och att vi har en spännande tid framför oss!

Peter Braroe

VD, NewsMachine