I en bransch där förtroende och trovärdighet är en förutsättning för verksamheten, kan medierelationer vara avgörande för framgång eller misslyckande. Om du vill hantera andras pengar eller samla information om dem (och deras pengar), är det avgörande att etablera och upprätthålla förtroende hos dina kunder.

Det gjorde inte Silicon Valley Bank till exempel, varpå kunderna valde att lämna.

Nyheter sprids idag snabbare än någonsin, och små misstag eller felsägningar kan leda till betydande skador på ett FinTech-företags varumärke. Det är därför det är viktigt att hantera medierelationer bättre än någon annan. Det handlar inte bara om att utfärda pressmeddelanden och svara på förfrågningar; det handlar om att proaktivt forma berättelsen, bygga relationer med journalister och vara transparent och lyhörd inför behov hos media lika mycket som andra intressenter.

Med ökad konkurrensen inom FinTech-sektorn, blir PR ett strategiskt verktyg för differentiering. Företag kan artikulera sin unika värdeproposition, framhäva sina innovationer och visa sitt åtagande för säkerhet och följsamhet till regelverk. För att lyckas med detta krävs nyanserad kommunikation som går utanför traditionell marknadsföring.

Genom att väl hanterade medierelationer kan FinTech-företag bygga förtroende, trovärdighet och varumärkeskännedom. Oavsett om det handlar om att navigera genom regulatoriska utmaningar, adressera säkerhetsbekymmer eller framhäva fördelarna med sina produkter och tjänster, kan effektiva medierelationer hjälpa FinTech-företag att sticka ut och lyckas i marknader med tuff konkurrens.

Vi har inte ens börjat prata om hur effekterna av en kris kan påverka verksamheten. Läckta/hackade kunddata, missuppfattade uttalanden från personer i ledningen, eller en brist som upptäcks av myndigheter eller media (Uppdrag granskning?), eller något helt annat som kommer att påverka din mest värdefulla tillgång – förtroende och tillit.