Ibland blir det oväder. Och ibland uppstår en kris utan förvarning.
Plötsligt är den här – och överallt i nyheterna.

Med NewsMachine kan du skapa särskilda sökagenter för att varna dig så tidigt som möjligt. Utnyttja din mediebevakning till att identifiera tidiga tecken på en kris.

Såhär gör du:

 1. Skapa en sökagent som rapporterar till dig omedelbart i samband med att en artikel publiceras som innehåller särskilda söktermer.
  Ange söktermer som är relevanta för en eventuell kris för din verksamhet eller bransch.
 2. Skapa en sökagent som rapporterar till dig när antalet artiklar överskrider ett visst antal under en viss tid.

Tidiga tecken på kris

Här är viktiga aspekter att se upp med i media som kan tyda på att en kris börjar:

 1. Plötslig ökning av rapportering: En abrupt ökning av medierapporter om ett särskilt ämne, speciellt om rapporteringen är brådskande eller alarmistisk, kan indikera en utvecklande kris.
 2. Eskalerande allvarlighetsgrad: Var uppmärksam på tonen och innehållet i rapporterna. Om språket blir mer brådskande eller de rapporterade konsekvenserna blir allvarligare, kan en kris vara på väg att utvecklas.
 3. Expertutlåtanden: När experter inom relevanta områden (såsom ekonomer, hälsoexperter eller säkerhetsanalytiker) börjar utfärda varningar eller uttrycker oro i media, är det ett tecken på att du bör vara extra uppmärksam.
 4. Regerings- eller officiella uttalanden: Meddelanden, pressmeddelanden eller presskonferenser från statliga organ eller nyckelorganisationer relaterade till en ökning av reglerande åtgärder eller varningar kan signalera en kris.
 5. Geografiska mönster: Om medierapporter indikerar att ett problem sprids geografiskt, kan detta vara ett tecken på en kris som växer i omfattning eller intensitet. En lokal kris kan snabbt spridas, men med viss fördröjning som ger dig möjlighet att förbereda dig.
 6. Branschspecifika larm: Beroende på ditt område kan det finnas branschspecifika indikatorer på en kris. Till exempel inom finans, snabba börsfall eller inom hälsovård, utbrottslarm.
 7. Intressenters åtgärder: Åtgärder eller uttalanden från nyckelintressenter eller förändringar i deras beteende kan signalera framväxande kriser, särskilt om de börjar vidta försvarsåtgärder eller ovanligt aggressiva steg.
 8. Internationella medier: Ibland uppmärksammar internationella medier en utvecklande kris innan lokala utgåvor gör det, speciellt om den har potentiella globala konsekvenser – och ibland tvärt om.
 9. Historiska prejudikat: Att vara medveten om tidigare kriser och deras mediavolution kan hjälpa dig att identifiera liknande mönster som uppstår i aktuell nyhetsrapportering.

Genom en snabb mediebevakning kan du automatisera mycket av denna vaksamhet, vilket gör att du kan hålla dig informerad om potentiella kriser när de utvecklas. På så sätt kan du agera proaktivt snarare än reaktivt, vilket potentiellt kan mildra krisens inverkan.

Tips: En rapport som ska rapportera omedelbart kan pausas – till exempel under natten mellan midnatt och 06:00.