Integritetspolicy

I denna integritetspolicy / dataskyddspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig och hur vi tillgodoser de krav som ställs i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Om NewsMachine

Adressen till vår hemsida är: https://www.newsmachine.com. NewsMachine och PressMachine är tjänster från NewsMachine AB som grundades år 2002.

Hur du kontaktar oss

Vi kan nås via kontaktformulär, telefon, e-post eller vanlig post på nedanstående adress:

NewsMachine AB, Storgatan 44, 114 55 Stockholm

+ 46 (0)10 – 300 1800

salesteam@newsmachine.com

Personuppgifter vi samlar in

  • e-postadress;
  • namn;
  • IP-adress;
  • adress;
  • Nyhetsbrev: öppnar, klick, opt-ins (anmälan till nyhetsbrevet), opt-out (avanmälan till nyhetsbrevet)

Din användning av våra tjänster loggas delvis och enbart i syfte att kunna ge support och för felsökning.

Samtycke

Vi samlar in data från användare som har skapat ett konto hos oss, antingen som testkonto eller som betald tjänst.

När kontot skapas begär vi samtycke från dig att behandla ovanstående personuppgifter. Samtycke inhämtas via en kryssruta när du tagit del av våra villkor. Samtycke kan även inhämtas via telefon, e-post eller vanligt brev. En länk till denna integritetspolicy tillhandahålls under skapandet av kontot. Information om dataskydd och samtycke finns också i våra allmänna villkor.

Syftet med vår insamling av dessa personuppgifter är att kunna erbjuda dig tillgång till våra tjänster.

Kakor

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplats i kakor. Dessa kakor är till för att du inte ska behöva fylla i dina uppgifter igen nästa gång du lämnar en kommentar. Dessa kakor sparas i ett år.

Om du har ett konto och du loggar in på vår tjänst skapas en tillfällig kaka för att avgöra om din webbläsare accepterar kakor. Den här kakan innehåller inga personuppgifter och raderas när du stänger webbläsaren.

När du loggar in, kommer vi också att skapa flera kakor för att spara dina inloggningsuppgifter och dina skärminställningar. Inloggningskakorna sparas i två dagar, och kakorna för skärmalternativ i ett år. Om du väljer ”Kom ihåg mig” kommer dina inloggningsuppgifter att sparas i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer dessa kakor att raderas.

Om du redigerar eller publicerar en text sparas en ytterligare kaka i din webbläsare. Denna kaka innehåller inga personuppgifter och anger bara post-id för den text som du just redigerat. Denna kaka försvinner efter en dag.

Hur länge vi sparar dina data

Vi kommer att spara identifierbara data under en obestämd tid eller till dess att användaren ber oss att anonymisera och/eller radera användarens data.

För användare av våra tjänster lagras den personliga information som vi erhåller i respektive användarprofil. För användare som erhåller konton genom skriftliga avtal med sin organisation kan även annan information i avtalet sparas i användarprofilen.

Dina rättigheter

Om du har ett konto hos oss eller har lämnat kommentarer på vår sajt så kan du begära att få en exporterad fil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter som du har lämnat till oss. Du kan också begära att vi raderar alla personuppgifter vi har om dig. Denna rätt omfattas dock inte av uppgifter som vi är skyldiga att spara för administrativa eller juridiska ändamål eller av säkerhetsskäl.

Var dina data sparas

Vi förlitar oss främst på servrar som ägs och drivs av oss själva för att tillhandahålla våra tjänster. Vi delar eller säljer aldrig någon data vidare. Våra servrar finns belägna i Stockholm, Sverige.

Dessutom använder vi ett begränsat antal tjänster från tredje part för att kunna driva vår verksamhet.

Sverige:

Amazon Web Services (AWS) (Stockholm) – videolagring och vissa bilder

I Europa:

Microsoft för Office 365 (Tyskland)

Internationellt:

Google Analytics 4 (USA)

Vem har tillgång till våra uppgifter?

NewsMachines personal har tillgång till användardata för att tillhandahålla bolagets tjänster.

Vi använder oss sällan av underleverantörer, och i de fall underleverantörer anlitas så ställer vi som krav att dessa raderar uppgifterna när uppdraget har slutförts.

Hur dina data skyddas

Våra servrar finns i fysiskt säkra lokaler med bevakning dygnet runt. Åtkomstkontroll och loggning av fysisk åtkomst sker. Våra metoder för dataskydd vid konfiguration och underhåll av våra servrar är i enlighet med de krav som ställs i dataskyddsförordningen.

NewsMachine AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt denna policy.