Mediebevakningsföretaget NewsMachine har undersökt vilka ämnen som dominerade rapporteringen från Stefan Löfvens sista S- kongress. Störst fokus är det på jobb, skola, och klimat. Frågor som integration, brottslighet och energi får betydligt mindre uppmärksamhet trots att de har dominerat medierapporteringen och den politiska agendan under lång tid..

I går avslutades Socialdemokraternas kongress ni Göteborg den tidigare partiordföranden Stefan Löfven avtackades och Magdalena Andersson valdes till ny partiordförande. Partiledarskiftet avlöpte helt enligt programmet, däremot kan det vara svårare att få medierna att följa regin på samma sätt när det gäller rapporteringen. NewsMachine har undersökt vilka frågor som förekom flitigast i mediernas rapportering från 2 november till och med lunchtid den 8 november.

Det mesta av rapporteringen har handlat om jobben, Socialdemokraternas traditionellt viktigaste fråga, följt av skola, klimat och vård. Integration, brottslighet och energi får betydligt lägre genomslag, trots ett stort medialt fokus på dessa frågor under en längre tid.

Läs mer…