How can we help?
< All Topics
Print

Bevakning av sociala medier

Sociala medier landskapet är i ständig förändring, Newsmachine erbjuder dig verktyg för att bevaka de populäraste plattformarna. Plattformarna tillgängliggör sin data på olika sätt vilket gör att processen för att lägga upp bevakning skiljer sig åt något.

Twitter

Vår bevakning av Twitter fungerar på samma sätt som våra vanliga media agenter. Gå till Agenter -> Skapa Sökagent och klicka på ”Redigera Medielista”. Under Kanaler klicka på ”Välj bort alla” och tryck sedan i rutan ”Sociala medier”. Växla till fliken ”Källor” och klicka där ur alla rutor utöver Twitter. Växla till fliken Klart och tryck på ”Använd”.

Observera att stödet för wildcard sökningar är begränsat vid sökningar via Twitter.

Youtube

Vår bevakning av Youtube fungerar på samma sätt som får Twitter. Gå till Agenter -> Skapa Sökagent och klicka på ”Redigera Medielista”. Under Kanaler klicka på ”Välj bort alla” och tryck sedan i rutan ”Sociala medier”. Växla till fliken ”Källor” och klicka där ur alla rutor utöver Youtube. Växla till fliken Klart och tryck på ”Använd”.

Sökningar av Youtube görs i beskrivning, titel samt kommentarer. Namn på kanaler söks det inte på. 

Observera att stödet för wildcard sökningar är begränsat vid sökningar via Youtube.

Instagram

Instagram tillgängliggör inte data på samma Twitter och Youtube, därför erbjuder vi där en annan lösning. Gå till Agenter -> Skapa SocialAgent och fyll i en URL till antingen ett Instagram-flöde eller Instagram-tagg. I rutan ”Sökprofil” kan du fylla i söktermer på samma sätt som vid skapande av en MediaAgent. Om inget fylls i där så kommer agenten att leverera träffar på allt som publiceras i flödet. 

Facebook

Processen för att bevaka ett Facebook flöde ser ut som för Instagram. Gå till Agenter -> Skapa SocialAgent och fyll i en URL till antingen en offentlig Facebook-sida eller offentlig Facebook-grupp. I rutan ”Sökprofil” kan du fylla i söktermer på samma sätt som vid skapande av en MediaAgent. Om inget fylls i där så kommer agenten att leverera träffar på allt som publiceras i flödet.

Visa och analysera resultat

När väl agenten är igång så kan du visa och analysera resultaten på precis samma sätt som för övriga agenter. 

Table of Contents