How can we help?
< All Topics
Print

Hur får jag fram annonsvärde och räckvidd i Dashboard?

Skapa en ny widget, välj Diagram och välj därefter en agent (eller flera olika för Share of Voice) som ni vill analysera. Standardinställningen för samtliga grafer är summering av träffar över tid [Antal träffar]. Väljer man istället någon av följande, Räckvidd/Annonsvärde/Utgåva kommer systemet att automatiskt visa någon av dessa parametrar, vilket ger en god överblick över hur ni har nått ut med ert budskap i media. 

Table of Contents