How can we help?
< All Topics
Print

MyCroft – Upptäck nya mediekontakter!

MyCroft är Newsmachines eget utvecklade verktyg för att hitta rätt mediekontakter för dina pressmeddelanden. Det fungerar genom att du väljer ett av dina pressmeddelanden och låter MyCroft analysera meddelandet och generera en lista med föreslagna mediekontakter. 

 • Klicka Press i toppmenyn
 • Klicka Mycroft i toppmenyn
mycroft 1 1
 • Välj Pressmeddelande i menyn
 • Väljs tidsperiod, använd för att filtrera bort journalister som vi inte har observerat sedan det valda datumet. Detta säkerställer att du inte ges adresser till inaktiva journalister. Standardvärdet är 12 månader vilket brukar fungera väl för de flesta ämnen.
 • Tryck på Återkoppla
mycroft 2
MyCroft har identifierat viktiga termer i Pressmeddelandet. Orden är klickbara för att möjliggöra manuell viktning.
 • Sidan för återkoppling låter dig finjustera Mycroft-sökningen (valfritt steg)
 • Lägg till extra söktermer i rutan uppe till höger (valfritt steg)
 • Klicka en gång för att visa att ett ord är extra viktigt. Klick två gånger för att ignorera ett ord i sökningen. (valfritt)
 • Klicka på MyCroft Report
mycroft 3
MyCroft Report ger dig en överblick över intresset för ditt ämne i media
 • Använd MyCroft Report för att utvärdera ditt ordval och hitta målgrupper för dina budskap.
 • Klicka på Skapa Distributionslista för att visa listan med mediekontakter
mycroft 4 filter
Lista med mediekontakter som matchar pressmeddelandet. Använd filterrutan för att begränsa resultatet på sökord, län, medietyp eller publikation.
 • I bilden ovan ser du en lista med mediekontakter, dom ordnade i ordning efter hur troligt det är att dom har intresse för ditt pressmeddelande. 
 • Använd sökfunktionen som är markerad för att söka på sökord, län, medietyp eller publikation. 
 • Granska kontakter genom att klicka på ”Visa analys” för att se varför den kontakten rekommenderas av MyCroft. 
mycroft 4 analys
I analysen ovan kan vi se att Linnea har skrivit om omvärldsbevakning tre gånger under de senaste åren
 • Detta öppnar en lista med termer som journalisten har använt. Klicka på ordet för att se artiklarna där termen är omnämnd. I bilden ovan har vi klickat på termen ”omvärldsbevakning” och fått upp en lista med 3 dokument. 
 • Klicka på senaste dokument för att visa alla senaste artiklar skrivna av kontakten.
mycroft 4 save
I exemplet ovan har vi valt 5 kontakter genom att klicka på dom i lista. Detta öppnar upp menyn för att spara till Distributionslista, där man antingen kan välja att skapa en ny eller spara till befintlig lista
 • Klicka på de kontakter som du vill spara till Distributionslista
 • Välj en befintlig lista eller välj ett lämpligt namn för en ny lista
 • Kryssar du i ”Inkludera redaktioner” så kommer även redaktionsadressen för tidningen läggas till i distributionslistan.
 • Klicka på ”Spara x kontakter” för att spara dina valda kontakter
 • Klar!
Table of Contents