How can we help?
< All Topics
Print

Omvärldsfaktorer

Vad ska jag bevaka?

Här kommer några exempel på omvärldsfaktorer som kan vara relevanta för dig. Detta är endast förslag för att få igång tankeverksamheten. Det viktigaste är att du har ditt företag i åtanke och tänker fritt!

Leverantörer och samarbetspartners

Det är lika viktigt att ha kontroll på företagets leverantörer och samarbetspartners som på konkurrenterna.

Håller er bästa leverantör till exempel på att bli uppköpt eller expandera? Det är bra att veta så att du är beredd.

Politik, lagar och regleringar

Denna tårtbit är nära besläktad med myndighetsdelen. Vilka frågor behandlar våra politiker just nu och skulle det kunna få konsekvenser för företaget?

Konkurrenter och substitut

Håll ett öga på dina konkurrenter så att du vet vad de har för sig och hur deras position på marknaden ser ut jämfört med ditt eget företag. Håll även uppsikt över substitut till er vara eller tjänst. Det är dessa som är era nästa konkurrenter.

Teknik och Forskning & Utveckling

Håll ett öga på nya tekniska framsteg i din egen bransch eller allmänt så att du är beredd på det nya.

Myndigheter, lagar och regleringar

Att bevaka myndigheter är bra för att tidigt snappa upp eventuella lagändringar inom din bransch eller leverantörernas.

Vad ska jag bevaka?

Här kommer några exempel på omvärldsfaktorer som kan vara relevanta för dig. Detta är endast förslag för att få igång tankeverksamheten. Det viktigaste är att du har ditt företag i åtanke och tänker fritt!

Leverantörer och samarbetspartners

Det är lika viktigt att ha kontroll på företagets leverantörer och samarbetspartners som på konkurrenterna.

Håller er bästa leverantör till exempel på att bli uppköpt eller expandera? Det är bra att veta så att du är beredd.

Politik, lagar och regleringar

Denna tårtbit är nära besläktad med myndighetsdelen. Vilka frågor behandlar våra politiker just nu och skulle det kunna få konsekvenser för företaget?

Konkurrenter och substitut

Håll ett öga på dina konkurrenter så att du vet vad de har för sig och hur deras position på marknaden ser ut jämfört med ditt eget företag. Håll även uppsikt över substitut till er vara eller tjänst. Det är dessa som är era nästa konkurrenter.

Teknik och Forskning & Utveckling

Håll ett öga på nya tekniska framsteg i din egen bransch eller allmänt så att du är beredd på det nya.

Myndigheter, lagar och regleringar

Att bevaka myndigheter är bra för att tidigt snappa upp eventuella lagändringar inom din bransch eller leverantörernas.

Ekonomi

Följ börsen och konjunktursiffror, som kan komma att
påverka köpkraften i din bransch.

Trender och allmän opinion

Är det några stora strömningar som rör sig hos folk i allmänhet just nu? Hur ställer vi oss i största allmänhet till olika frågor? Kommer detta att påverka vårt företag?

Egna företaget

Det kan vara nyttigt att hålla ett vakande öga på hur det egna företaget framställs i media. Hur ofta omnämns företaget och vad skriver de om. Det finns flera delkategorier i det egna företaget. Du kan bevaka det egna varumärket, produkterna, eventuella dotterbolag, kampanjer, ägarna eller till exempel ledningen.

Kunder, existerande och potentiella

Naturligtvis är det av stor vikt att också ha översikt över kunderna. Hur agerar de? Vad säger de om vårt företag etcetera?

Nöjen och övrigt

I kostcirkeln finns ingen tårtbit för just tårta och godis. Det kan disskuteras om det ska få finnas eller inte. Vi anser att det i vår kostcirkel kan få finnas en bit som behandlar litet godis för företaget. Varför inte bevaka ett område som endast är för nöjes skull. Även områden som kan tyckas ligga långt från det företaget normalt sysslar med kan bringa värdefull information och
inspiration.

Tankegodis om resebranschen

För att ytterligare förtydliga vad vi menar med kostcirkelns omvärldsfaktorer tänker vi här ta ett exempel på hur ett företag kan använda sig av de olika faktorer i sin bevakning. Det är ett fiktivt företag i resebranschen som vi kallar Flyg och Far.

Leverantörer och samarbetspartners

För att bevaka sina leverantörer och samarbetspartners har Flyg och Far lagt upp en SiteAgent™ (se mer i senare kapitel) som bevakar leverantörernas och samarbetspartnernas webbplatser. Där kan de läsa vad aktörerna skriver. Genom att även bevaka vad som skrivs om dem i media håller de sig uppdaterade på vad som händer.

Politik, lagar och regleringar

Vad säger politikerna om resebranschen? Finns det nya lagförslag på gång i resebranschen? Är nya förslag om regleringar på in- och utförsel av djur och gods på gång?

Hur agerar branschens fackföreningar? Flyg och Far har bevakning på myndigheters och fackföreningars webbplatser för att se vad som är på gång.

Konkurrenter och substitut

Vilka slags resor erbjuder Flyg och Fars konkurrenter? Det finns många sätt att resa på, vad erbjuder andra resebolag? Vad skriver media om Flyg och Fars konkurrenter? Och vad skriver konkurrenterna själva på sina webbplatser?

Teknik och Forskning & Utveckling

Vilka nya innovationer är under utveckling inom resebranschen? Hur ser framtidens nya flygstolar ut? Finns det innovationer inom någon annan bransch som skulle kunna bli ett hot mot resebranschen? Vad står det i forskningsmagasinen och designmagasinen just nu?

Sätt en MediaAgent™ på ämnet.

Myndigheter, lagar och regleringar

Bevakning av det samma som under politik, lagar och regleringar.

Ekonomi

Hur mår resebranschen och samhället rent ekonomiskt? Har människor mycket eller lite pengar i plånboken? Finns det chans att flygbranschen får ta del av pengarna eller bör branschen rusta sig för en minskning?

Trender och allmän opinion

Vad säger trendmagasinen om vart man ska resa? Vart reser Hollywoodstjärnorna? Hur ställer sig allmänheten till resebranschen och det hårda priskrig som pågår? Genom att bevaka resecommunities och chattar för resglada personer med hjälp av SiteAgent™ kan signaler plockas upp tidigt.

Egna företaget

Genom mediabevakning med MediaAgent™ kan Flyg och Far ha kontroll på vad som skrivs om dem i media.

Kunder, existerande och potentiella

Säger Flyg och Fars kunder något i media snappas detta
snabbt upp med hjälp av en MediaAgent™.

Table of Contents