How can we help?
< All Topics
Print

Pausa/avsluta rapporter?

Gå in på Publicera i övre menyraden och sedan Mottagare i vänstermenyn. Leta reda på den person som ska tas bort från utskicken och klicka Ta bort. Om du temporärt vill ta bort en person väljer du istället Rapporterfortfarande under Publicera. Gå sedan in på de rapporter som personen får och klicka ur dennes namn – klicka sedan på Spar.

Table of Contents