How can we help?
< All Topics
Print

Receptbok för agenter

Receptbok för agenter

Välkommen till Receptbok för Agenter. Här går vi igenom stegen för att för att skapa en nyttig omvärldsbevakning.

Tänk dig att du är i stånd att tillaga en agent. Du har lärt dig grunderna i matlagningkonsten (söktekniken hos NewsMachine) och du har valt vilken sorts måltid du ska tillaga, låt säga en viltmåltid (bevakning av en av dina konkurrenter). Du har kanske till och med tagit fram en del ingredienser du tänker ha i (skrivit en lista på sökord & sökuttryck). För att det du tillagar ska bli gott måste du också behärska mer exakt vilka och hur mycket av ingredienserna du ska ha, samt på vilket sätt och hur länge de ska tillagas.

Det kan i början vara skönt att ha ett recept att luta sig mot som mer ingående förklarar hur det kan gå till. Det är nämligen inte alltid så enkelt som det verkar. Att bre en smörgås är ungefär som att bevaka ett unikt företagsnamn, det är inte så svårt. Det finns dock mycket svårare exempel. Har du till exempel tänkt på att blöjtillverkarna Libero har ett varumärkesnamn som även stämmer in på termen för försvarsspelare i fotboll och volleyboll, eller att det finns en italiensk biskop vid namn Libero Tresoldi. Det är i stort sett omöjligt även för den ambitiöse att vid första försöket lägga upp en felfri agentprofil på ett nytt ämne. Även om du behärskar NewsMachines sökteknik väl är det omöjligt att veta alla de begrepp som på ett eller annat sätt är relaterade till ditt ämnesområde, hur olika ord oväntat kan användas för helt andra saker som du inte tänkt på eller avsett, eller hur olika sökord i kombination kan ge oväntade effekter. Du måste vara beredd att justera dina agenter i början för att få dem vältrimmade och ge bra resultat.

NewsMachines informationsmatris

Beroende på vilket ämne du ska bevaka bör du lägga upp sökstrategin på olika sätt. Som ett hjälpmedel för hur du ska tänka har vi tagit fram Informationsmatrisen som du ser nedan. Den tar upp två parametrar, informationsbehov och informationstillgänglighet. Informationsbehovet avser om du som kund önskar få mycket information om ditt ämne eller om du vill ha mindre och mer specifik information. Det påverkar vilka sökord du tar med i din agent. Vill du ha mycket information kan du göra en bred sökning där du själv får sålla en del bland resultatet i efterhand. Önskar du erhålla få träffar så avgränsar du sökningen, till exempel med hjälp av många stoppord eller ord som måste vara med för att säkra relevans. Val kring hur mycket du behöver begränsa din sökning påverkas av informationstillgängligheten, det vill säga hur mycket information det finns om ditt ämne. Finns det mycket information måste du kanske begränsa din sökning mer för att inte få för mycket information, och finns det lite information kanske du kan tillåta dig att ha en ganska bred sökning, trots att du endast vill ha specifik information.

This image has an empty alt attribute; its file name is agent_info_matrix-1024x955.png

I matrisen har vi namngivit de typiska informationssökarprofilerna och vad som kännetecknar dessa. Vi uppmanar dig att fundera kring de här två begreppen och fundera på vilken av informationsprofilerna du är. Detta kommer hjälpa dig i ditt arbete att lägga upp dina agenter. Självklart så passar alla situationer inte in i dessa fyra rutor, men om du vet vad du är ute efter så kommer det ju helt säkert bli lättare för dig att ställa in in dina agenter så att du får bra resultat. Vi hoppas du får god nytta av den!

Prickskytten – Rätt träffar och inget brus

Det finns mycket information tillgänglig inom ditt område men du vill enbart ha 100% relevant träffar. Det ställs stora krav på agentens inställningar.

Tidsoptimisten – Du vill läsa allt

Det finns mycket information tillgänglig inom ditt område och du vill ta del av den i sin helhet. Några felträffar spelar ingen roll, huvudsaken är att du inte missar någon information.

Flanören – Du vill vara välinformerad

Du är bara intresserad av vara informerad om de senste utvecklingarna, men är inte intereserad av att läsa allt som skrivs om din branch. Det finns lite information tillgänglig och du vill också bara ha relevanta träffar.

Hagelskytten – Du vill ha det svårdefin

Du vill ta del av allt men det finns sannolikt lite information tillgänglig, området är abstrakt och det är svårt att i förväg veta alla sökord. Du måste då skjuta vitt och brett med din sökning och justera efter hand.

Table of Contents