How can we help?
< All Topics
Print

Skapa Dashboard

Newsmachine erbjuder ett par olika alternativ för att skapa och exportera analyser för dina agenter. 

Dashboard

Dashboard är vårt mest flexibla och kraftfull verktyg för att skapa en rapport som är anpassad efter ju dina behov. Vill du bara snabbt skapa en enkel rapport så kan du scrolla ner och testa någon av våra standardmallar.

Att skapa en Dashboard 

För att skapa en ny Dashboard, 

 • Klicka Dashboard i toppmenyn
 • Klicka ”Hantera Dashboards” i vänstermenyn
 • Klicka ”Skapa ny dashboard”
 • Välj namn på Dashboard
 • Tryck ”Skapa Dashboard”

Lägg till nya grafer/bilder

 • Klicka Dashboard i toppmenyn
 • Klicka ”Redigera Dashboard” i vänstermenyn
 • Tryck på ”Skapa ny Widget” knappen
 • Välj vilken typ av widget du vill skapa
 • Välj vilken data som du vill att widgeten ska innehålla, vilket kan vara resultat från agenter, sparade klipp från klipparkivet eller tidigare genomförda automatiska analyser.
 • Så fort som du har valt data så kommer ett antal alternativ att dyka upp som beror på val av Widget-typ och data.
 • Om du har valt ”Typ av widget” Diagram och data från en agent så kommer du se följande alternativ.
 • Visningsformat
  • Välj utseende på dina graf, exempelvis cirkeldiagram eller kolumn.
 • Period
  • Välj tidperiod att visa
  • Klicka en gång för att välja startdatum, en gång till för att välja slutdatum och sist använd för att spara vald Period.
 • Titel
  • Lägg till valfri beskrivande text
 • Visa fördelning över 
  • Agent
  • Land
  • Kategori
  • Mediekanal
  • Län
  • Språk
  • Källa
 • Summera träffar på
  • Antal träffar (standard)
  • Räckvidd
  • Annonsvärde
  • Utgåva
 • Gruppera på
  • Välj vilken tidperiod du vill summera på
 • Tryck på spara för att spara din nya Widget i den öppna Dashboarden.
En ny Widget har lagts till i Dashboarden
 • Om du redan har många grafer/bilder i Dashboarden så kan du behöva scrolla ned för att se den nya. 
 • Du kan lägga till valfritt antal Widgets i en Dashboard genom att följa stegen ovan.
Table of Contents