How can we help?
< All Topics
Print

Skapa Sökagent

Principen bakom boolesk sökning är den grundval på vilken NewsMachines tjänst är uppbyggd. Nedan följer en guide i hur du skapar en MediaAgent

Skapa en agent

Det finns tre olika typer av agenter hos NewsMachine. Du kan antingen skapa agenter som bevakar mediala källor, MediaAgent™ eller så kan du skapa agenter som bevakar speciella webbplatser, SiteAgent™, eller en som bevakar specifika sociala medier SocialAgent. 

Den här sidan beskriver skapandet av en MediaAgent.
När du loggat in går du in på Agenter > Skapa MediaAgent.

Du börjar med att ange allmänna uppgifter om din agent. Ge agenten ett beskrivande namn och klicka i om agenten är en personlig agent (private) eller om det är en agent som ska delas med andra i en arbetsgrupp (shared).

Välj källor

Klicka på redigera medielista för att välja vilka källor du vill att agenten ska leta i. Klickar du för standard kommer agenten bevaka samtliga källor som ingår i ditt abonnemang. 

Välj sökord

Under Agentens sökprofil finns det följande tre boxar. Det är de här tre boxarna som tillsammans skapar din söksträng.

Or-boxen: de ord du skriver in i denna ruta här har automatiskt operatorn or mellan sig. Du behöver således inte skriva ut or utan det finns där ändå. Dyker ett eller flera av orden i denna ruta upp i ett dokument genererar det en träff. För varje nytt sökord tar du ny rad.

Mellan or-boxen och and-boxen finns ett osynligt and. And-boxen: orden i denna ruta avgränsar din sökning. Samtliga ord i denna ruta måste finnas med i dokumentet för att det ska bli träff. Skriver du (or följt av sökorden och avslutas med ) anger du att det räcker med ett av orden i dokumentet för att det ska bli en träff. Mellan and-boxen och not-boxen finns ett osynligt not.

Not-boxen eller Stoppordsboxen: Detta är boxen där du skriver in stopporden, de ord som föregås av not. Du behöver inte skriva ut ordet not. Finns något av orden som står i denna box med i dokumentet kommer det inte att generas någon träff.

Sök och spara

När du fyllt i alla uppgifter i den övre delen av Agenten ska du bekräfta dina uppgifter. Du har då tre alternativ, Avbryt, Sök och Spara eller Spara. Väljer du Avbryt kommer uppgifterna inte att sparas och om det är en ny agent kommer den i så fall inte att börja arbeta. Trycker du på Sök & Spara aktiverar du agenten och ber den göra en historisk sökning. En sökning utförs utifrån din sökprofil så långt tillbaka som det finns material. Väljer du att trycka på Spara aktiverar du agenten men den kommer inte att genomföra någon sökning bakåt i tiden utan börjar söka från aktiveringstillfället och framåt i tiden.

Ytterligare inställningar

I fältet Anteckningar kan du skriva in kommentarer för ditt eget komihåg. Till exempel vilka ändringar du gör i agenten. Delar du agenten med flera användare är det extra viktigt att anteckna de ändringar var och en gör. Det som skrivs i detta fält påverkar inte sökningen. 

Valet per mottagare är aktuellt om du vill att alla mottagare ska få rapporter i olika de standardformat som är förvalda för dem. Det innebär att man kan ställa i vilket format var och en ska få sina rapporter.

Alert-period: Här väljer du hur ofta du vill att dina realtids-alerts ska sändas. Du kan välja När det händer eller att träffarna fördröjs och sammlas i 5, 10, 15 eller 30 minuter innan de sänds. Om du till exempel har valt När det händer får du träffarna direkt, men det kan innebära många mejl. Kort fördröjning kan mycket viktigt ibland, men 22 aviseringar innehållande samma information kan bli för mycket ibland. Så kan det bli när till exempel en nyhetsbyrå sänder ut en artikel. Du kan då istället be agenten vänta en stund och samla ihop och gruppera träffarna och sända dig flera träffar i samma mejl, med till exempel 30 minuters fördröjning.

Sökomfattning: Denna meny motsvarar funktionen scope som presenterades i kapitlet NewsMachines sökteknologi. Skillnaden är här att det alternativ du väljer gäller för hela sökprofilen och inte bara för ett speciellt ord. Väljer du Titeln kommer agenten således endast söka i
dokumentens rubriker och efter rubriker som stämmer överens med den sökprofil du lagt upp. Det vanligaste alternativet är att välja Hela dokumentet. Vill du kan du alltid välja att använda scope i skriven form inne i sökordsrutorna på det sätt vi förklarade i avsnittet Boolesk sökteknik.

Börslistor: Denna funktion är till för att ta bort träffar från börslistor. Om till exempel en företag omnämns i ett dokument med hög andel redovisade siffror kan du i menyn om du väljer exkludera listor välja att dessa träffar inte plockas upp. Väljer du således inkludera listor tas dessa träffar med.

Mina Agenter

Under Agenter > Mina agenter har du en överblick över samtliga agenter. Här kan du se allmän information om dem. Du kan se om en agent är aktiv eller inaktiv. Väljer du att inaktivera din agent, kommer den att ta en paus i
sökandet efter matchande dokument. Genom ett enkelt klick kan du inaktivera en agent eller välja att den åter ska bli aktiv.

Du kan också se om en agent är allmän, personlig eller delad. Allmänna agenter är agenter som NewsMachines redaktion tillhandahåller. Du aktiverar dem genom att välja prenumerera. Du kan när du valt detta ändra och göra en egen version av (personifiera) dessa agenter. Personlig agent är agenter du för eget bruk har lagt upp. Delad agent kan vara av två slag. Antingen är det en agent du delar med andra och som du inte har administratörsrätt till, det vill säga du kan se resultatet från
agenten men har inte rätt att göra ändringar i den. Eller så kan du ha en delad agent där du är den som har administratörsrätt och kan ändra agenten medan andra tar del av resultatet från agenten. Blanda inte ihop detta med att få rapporter vilket vi förklarar närmare senare.

Table of Contents