How can we help?
< All Topics
Print

Vad är digital omvärldsbevakning?

Det började med att Internet exploderade

Internet är ett fortfarande relativt ungt medium som växer med explosionsartad fart både i storlek och i betydelse som informationskälla. Allt fler tidningar publicerar mer och mer material på Internet. Samma utveckling sker hos företag. Idag förväntar sig folk att företag ska ha en egen webbplats och Internet har följaktligen blivit en allt viktigare plats för företagen att synas på. Även chattrum och bloggar är exempel på den betydelse Internet som informationskälla håller på att få.

Nya utmaningar i en föränderlig värld 

Denna utveckling är dock inte helt problemfri. I den enorma mängd information som publiceras på Internet är det svårt att alltid hitta relevant information. För många människor är begreppet informationsstress ett
faktum. Informationsstress handlar om rädslan att inte hinna ta sig genom all information som korsar ens väg och att således vara rädd för att i all information missa det viktiga. Tid kostar också pengar. Det är dyrt att lägga
ner tid på att gå genom stora informationsmängder som inte visar sig vara relevanta i slutändan.

Förändringen sker i allt snabbare takt i den komplexa,
och föränderliga värld vi lever i. Anledningar enligt Per Frankelius, som bland annat är forskare på Örebro universitet, är den ökande globaliseringen, som i sin tur hänger samman med Internets utbredning och utveckling.

Idag är det av yttersta vikt för företagare att förstå sin omvärld, identifiera förändringar tidigt och agera kraftfullt på rätt sätt. Det räcker inte längre med att ha den snabbaste och mest effektiva produktionsprocessen för att vinna över konkurrenterna, utan som företagare handlar det idag allt mer om att vara informationseffektiv.

Nya verktyg för nya tider

De företag som erbjuder tjänster i omvärldsbevakning har traditionellt främst fokuserat på bevakning av papperstidningar.

Det är en tidskrävande och dyr tjänst som främst är förunnad stora företag. Med Internets utveckling har det utvecklats ett nytt behov. Ett behov av
att omvärldsbevakningsföretagen även bevakar digitala källor. Modern omvärldsbevakning fokuserar således på Internet som informationskällor i sin bevakning. Dessa tjänster är långt ifrån så tidskrävande som traditionell omvärldsbevakning och uppfyller i mycket högre grad kraven på snabb information. Inom tio minuter från det att informationen publiceras på webben kan den nå användaren med hjälp av digitala omvärldsbevakningsverktyg.

Verktygen som används är dynamiska sökmotorer som på uppdrag från kunden söker genom digitala källor efter dokument som stämmer överens med den sökprofil, även kallad agent, kunden definierat.

Table of Contents