Det är inte bara julen som nalkas med med stormsteg. Så gör även nyåret. Vi får många förfrågningar om årsanalyser. Många gånger handlar det om att ledningen, rent konkret, vill se vilket resultat verksamhetens kommunikations- och PR-arbete åstadkommit. En högst rimlig begäran. Ett enkelt och tydligt bokslut över verksamhetsåret bidrar till att sätta den febrila vardagen i ett perspektiv.

Årsanalyser är en effektiv hjälp till att få fram om organisationen levt upp till sina förväntningar och uppfyllt målen i kommunikationsplanen. Stämmer den verkliga bilden med den som diskuterats internt eller har vissa problem fått överdrivna proportioner? 

Finns det något som glömts bort eller, rent av, sopats under mattan?

Henrik Zettergren
Henrik Zettergren

Men årsanalyser är inte bara ett sätt att sammanfatta året som gått. De kan också peka ut färdriktningen inför det kommande året. Vilka är bristerna som inte förutsågs och vilka potentiella vinster av kommunikationsarbetet har missats? 

Vilka handlingsalternativen för att förändra mediebilden? 

Vad kan förbättras och vad kan undvikas framöver?

För att nå större framgång i kommunikationsarbetet kan årsanalyser vara både en spegel och en blick in i framtiden.

En del av årsanalysen är en genomgång av tonaliteten bland medietäckningen. Är det positivt, neutralt eller negativt?

Lyckligtvis kan man med hjälp av en ny tjänst på NewsMachines nya plattform göra automatisk tonalitetsanalys med hjälp av tillämpad artificiell intelligens, AI. På så sätt kan användaren kontinuerligt få såväl en ögonblicksbild som en lång vy över hur mediebilden av företaget ser ut och har sett ut. 

För att få ut det bästa ur AI-boten som gör tonalitetsanalysen bör man koda in korrekta variabler för att få den att tänka rätt och värdera korrekt. Våra medieanalytiker har lång och bred erfarenhet av att bedöma och värdera publicitet i såväl redaktionella som sociala medier och kan hjälpa till med att se till att få den artificiella hjärnan, AI-boten, att analysera och värdera er publicitet på ett korrekt sätt.

Vill du veta mer? Kontakta Henrik på henrik.zettergren@newsmachine.com. Vi berättar gärna mer om vad vi kan göra för er över mejl, telefon eller varför inte ett möte?