media_analys

NewsMachine Medieanalys

Medieanalys – för ett helhetsgrepp över publiciteten

Vad skrivs om er organisation?
Är det positivt eller negativt?
Vem sätter agendan?
Var finns publiciteten?

Mått och KPI:er för medieanalys

Key Performance Indicators (KPI:er) är mätbara värden som hjälper dig att styra mot och uppfylla dina mål. Genom att välja ut och definiera de KPI:er som passar ditt företags kommunikationsplan och använda dem i er medieanalys kan ni styra arbetet i rätt riktning – och mäta era framgångar.

NewsMachines analysverktyg är kraftfullt och flexibelt och låter dig arbeta både med färdiga och egna mått och KPI:er.

Det är en god idé att göra dina dina KPI:er enligt SMART:a (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Relevant och Tidsatt), precis som dina kommunikationsmål och kommunikationsplan.

Vi hjälper er både att skapa egna KPI:er och mått och att komma igång med en medieanalys som ger svar på viktiga frågor och hjälper er utvecklas.

Kvalitativ och kvantitativ medieanalys

Medieanalyser är bra redskap för att överblicka er publicitet. En kvantitativ analys mäter exempelvis volym (antal artiklar). Kvantitativa analyser framställs i huvudsak automatiskt.

En kvalitativ analys mäter svårare frågor som tonalitet, positivt / negativt och budskap. Kvalitativa medieanalyser görs manuellt av någon av våra erfarna medieanalytiker eller av våra AI-system.  Ni kan även själva göra medieanalyser i vårt verktyg, eller med stöd av våra professionella analytiker.

 

Politik dia 02

Medieanalyserna ser olika ut beroende på kundens behov och förutsättningar. Publicitetens volym och komplexiteten i frågeställningarna är avgörande för omfattningen. Analyserna kan omfatta såväl redaktionella som sociala medier.

Gör en årsplan för era medieanalyser

Det övergripande syftet kan vara att bevaka er organisation. Men vi rekommenderar att arbeta strukturerat. Här är ett exempel på hur ni kan arbeta med medieanalyser.

Dagligen: e-postsammanfattning

Månadsvis: Kvantitativ rapport eller AI-genererad kvalitativ medieanalys.

Januari: Årssammanfattning genomförd/granskad av analytiker med presentation och rekommendationer.

 

Politik dia 04

Här är några av de analystjänster NewsMachine erbjuder:

Nulägesanalys – vilken bild förmedlas av er organisation i dag?

Kampanjanalys – vilket genomslag får era kommunikationskampanjer?

Kvartalsanalys / halvårsanalys – hur utvecklas mediebilden för er organisation över tid?

Målgruppsanalys – vilka vill ni nå och var når ni dem?

Bransch / ämnesanalys – vilka är de viktigaste aktörerna & frågorna inom ett visst område?

 

Syftet med medieanalyser

Det primära syftet med medieanalyser är ofta att skapa en bred överblick av er publicitet och att få ett kvitto på hur kommunikationsinsatserna lyckas och att utvärdera utfallet och jämföra med era kommunikationsmål. För att citera Werner von Siemens ”Att mäta är att veta” (Messen ist Wissen).

Med medieanalyserna får ni också svar på hur mediebilden överensstämmer med kommunikationsplanen. Vidare lyfter de fram de faktorer som driver er synlighet i medierapporteringen, vilka företrädare som bör synas i media och hur ert kommunikationsarbete kan utvecklas.

Våra erfarna analytiker kan också komma med råd och utmana era invanda synsätt.

POLITIK_dia
value_scale

Advertising Value Equivalency (AVE)

Annonsvärdesekvivalens AVE används i PR för att mäta det eknomiska värdet av mediebevakning av en PR-kampanj. AVE mäter omfattningen på mediebevakningen, hur den placerades och beräknar det ekvivalenta annonssvärdet för liknande exponering.

För att säkerställa att beräkningarna är relevanta kan multiplikatorer läggas till i ekvationen. PR-proffs använder ofta multiplikatorer i intervallet 3 – 10.

Lång erfarenhet av medieanalys

NewsMachine har sedan starten 2002 arbetat med medieanalys och vi har idag några av branschens mest erfarna medieanalytiker.

Genom åren har vi har arbetat med flera av Sveriges tyngsta myndigheter, organisationer och bolag och hjälpt dem att utvärdera och vässa sina kommunikationsinsatser.  Bland dessa återfinns Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.

POLITICS_dia

Newsmachine AI-Paket

Här finns några av våra intressanta tilläggstjänster. AI-motorn My Mycroft™, Dashboard och Smart Report™. Vi har det som behövs för att arbeta effektivt med medieanalys.