NewsMachine Medieanalys

Medieanalys – ett helhetsgrepp över publiciteten

Kvalitativ och kvantitativ medieanalys

Medieanalyser är bra redskap för er att överblicka er publicitet. Vad skrivs om er organisation? Är det positivt eller negativt? Vem sätter agendan? Var finns publiciteten?

Analyserna kan se olika ut beroende på kundens behov och förutsättningar. Publicitetens volym och komplexiteten i frågeställningarna är avgörande för omfattningen. Analyserna kan också omfatta såväl redaktionella som sociala medier.

Kvalitativa medieanalyser görs manuellt av någon av våra erfarna medieanalytiker. Kvantitativa analyser framställs i huvudsak automatiskt. Dessa kan ni göra själva eller lämna till våra analytiker för en professionell bedömning. 

af_graphic3

Här är några av de analystjänster NewsMachine erbjuder:

  • Nulägesanalys – vilken bild förmedlas av er organisation i dag?
  • Kampanjanalys – vilket genomslag får era kommunikationskampanjer?
  • Kvartals- /halvårsanalys – hur utvecklas mediebilden för er organisation över tid?
  • Målgruppsanalys – vilka vill ni nå och var når ni dem?
  • Bransch/ämnesanalys – vilka är de viktigaste aktörerna & frågorna inom ett visst område?

Syftet med medieanalyser

Det primära syftet med medieanalyser är att skapa en bred överblick över publiciteten och får ett kvitto på hur kommunikationsinsatserna.

Med medieanalyserna får ni också svar på hur mediebilden överensstämmer med kommunikationsplanen. Vidare lyfter de fram de faktorer som driver er synlighet i medierapporteringen, vilka företrädare som bör synas i media och hur ert kommunikationsarbete kan utvecklas.

Våra erfarna analytiker kan också komma med råd och utmana era invanda synsätt.

Politik dia 04
POLITIK_dia

Lång erfarenhet av medieanalys

NewsMachine har sedan starten 2002 arbetat med medieanalys och vi har idag några av branschens mest erfarna medieanalytiker.

Genom åren har vi har arbetat med flera av Sveriges tyngsta myndigheter, organisationer och bolag och hjälpt dem att utvärdera och vässa sina kommunikationsinsatser.  Bland dessa återfinns Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.