monitor_woman_hair-media

Mediebevakning

Hitta det som är viktigt för dig 

Bevaka nyhetssajter över hela världen
Hör vad som sägs om ditt varumärke
Håll koll på omnämnanden i sociala medier

Varför NewsMachine?

N

Smartast

Bäst i branchen på AI med egen patenterad teknologi.

N

Snabbast

Kortaste tid från publikation till rapport.

N

Komplett tjänsteutbud

Allt du behöver inom PR – till rimliga priser.

Newsmachine logo name initials
2222

Vad är omvärldsbevakning?

Omvärldsbevakning är att systematiskt inhämta information om omvärlden i syfte att positionera organisationen, dess produkter och tjänster. Med NewsMachines verktyg för omvärldsbevakning och mediebevakning kan ni tidigt identifiera faktorer som påverkar er verksamhet och ändrar förutsättningarna för er planering och framgång.

Läs mer om omvärldsbevakning –>

Hur fungerar mediebevakning?

Vi har en tjänst som automatiskt och snabbt hittar information åt dig. NewsMachine bevakar nyhetskällor på internet och sociala medier. Vi bevakar även offentliga dokument från europeiska unionen (EU), landsting, kommuner, regering och riksdag. En föränderlig omvärld kan innebära såväl hot som möjligheter – vi hjälper dig ha den under uppsikt. 

media monitoring -female colleagues

Mediebevakning – så kommer du igång

Skapa sökningar

Skapa dina sökningar, vi kallar dom för agenter. Du kan söka på enstaka ord som är ditt varumärke eller företagsnamn. Men du kan även skapa avancerade sökningar. Vi har en stor verktygslåda av funktioner. Den säkrar att du hittar exakt det du vill ha träff på. Du kan gruppera dina agenter utifrån egna kategorier såsom “Konkurrenter” eller det som är logiskt för just din organisation.

Uppdatering i realtid

När vi hittar ny information får du en rapport. Vårt system för rapporter är enkelt men kraftfullt. Du kan få rapporter i realtid, dagligen, eller veckovis. Med mejl eller med SMS. Det finns många möjligheter och funktioner. Du kan anpassa så alla i din organisation får bara det som är relevant för dem. Vi håller dig informerad och redo att agera.

Skapa rapporter & analyser

Mät värdet av ditt PR-arbete och visa det i en snygg rapport. Med vårt kraftfulla analysverktyg finns det nästan inga gränser. Vi har marknadens bästa AI-stöd. Analysera en kampanj eller jämför det egna varumärket mot konkurrenter. Utveckla ert PR-arbete med insikter från analyser. Visa det ekonomiska värdet av ert PR-arbete internt med datadriven analys.

Vad kan mediebevakning göra för dig?

Two women look at a dashboard

Bevaka din bransch och dina konkurrenter

Hål koll på det som är viktigt för dig. Med NewsMachines tjänst för mediebevakning kan du automatiskt hitta precis den information du behöver. Med en tydlig bild av vad som händer når du lättare nya höjder. Det är även lättare att fatta bra beslut när man är väl informerad.

Hantera kriser snabbt

Med vår tjänst blir du informerad tidigt. Med en snabb mediebevakning märker du tidigt om något är fel och kan ta initiativet. Om er organisation utsätts för negativ medial uppmärksamhet är det viktigt att vara snabb. Vi kan exempelvis erbjuda SMS-larm på specifika sökningar som ger dig ett försprång. Ni blir bedömda både på det som inträffat och på hur ni hanterar krisen.

monitoring-woman dancing
trends

Upptäck trenderna

Med vårt verktyg hittar du rätt information. Rita en omvärldskarta och bevaka det som är relevant för er. Vi hjälper er strukturera omvärlden på ett sätt som är logiskt för er. Vi hjälper vi er omvandla detta till precisa sökningar som ger er den information ni vill ha. Det innebär att vi hjälper er att skapa optimala söksträngar så att ni får maximal nytta av er bevakning. Vi hälper vi er även att ställa in vårt rapportsystem som håller hela er organisation informerad.

Invärld – organisationen och allt som rör den

Närvärld – kunder, partners och leverantörer

Omvärld – Räntor, Teknik, Ekonomi, Politik

Abonnemang

Alla priser nedan är per månad och per produkt, exkl moms.

Mer information om Mediebevakning

Läs mer om vad som ingår i och jämför de olika abonnemangen.

KällkanalerBasicStandardEnterprise
Webbmedia
Bloggar
Kommuner
Myndigheter
Sociala Medier
Internationell bevakning
SökagenterBasicStandardEnterprise
Antal MediaAgents299Obegränsat
Antal sökord per agent1099Obegränsat
Bevaka valfri URL
Bevakning av Sociala Medier
RapportverktygBasicStandardEnterprise
Rapporter per dygn199Obegränsat
Antal rapportmottagare199Obegränsat
Skapa avancerade rapportinställningar
Schemalägg rapporter
Rapporter i realtid via mejl eller SMS
Pausa realtidsrapport
Rapport när aktiviteten överskrider ett visst antal över viss tid
Personlig RSS-feed
Modererad NewsFeed i RSS/XML/JSONTillval
API accessTillval
AnalysverktygBasicStandardEnterprise
DashboardTillval
Smart ReportTillval
Automatisk tonalitetTillval
QuickTagger för snabb manuell kvalitativ analysTillval
Export av träffar och DashboardTillval
OmvärldsPortalBasicStandardEnterprise
Omvärldsportal för 100K+ användareTillval
Hämtning av träffar från NewsMachineTillval
Hämtning av material från betaltjänster och interna källorTillval
Självbetjäning e-post för hela organisationenTillval
Moderering av träffar i portal och e-postTillval
Koppling/Integration med intranätTillval
SupportBasicStandardEnterprise
Kunskapsbank
Mail
Telefon
Konsulttimmar115
Pris1 075 kr/månOffertOffert