Influencers utgör idag en väldefinierad yrkesgrupp vars uppgift är att vara kändisar och därigenom bli plattformar för marknadsföring. Men när dök fenomenet upp på allvar i medierna och när etablerar det sig som det nya svarta inom marknadskommunikation? NewsMachine har tittat på hur begreppets framfart har sett ut i medierna de senaste tio åren.

influencers2
Fotograf/Källa: NewsMachine AB

De första åren fick begreppet ”influencer” bara ett tiotal omnämnanden per år. Då hade det också en något annorlunda betydelse än i dag. Det handlar nästan uteslutande om att branschorganisationer utser ”årets influenser” inom sina respektive områden. Några twitterlistor över mest prominenta ”influencers” på plattformen märks också i medieflödet.

Kring 2015/16 började det hända saker, det senare året kunde vi räkna antalet omnämnanden i hundratal och 2017 nämns ”influencer ” över tusen gånger. Det är under denna period som begreppet ”influencer” får den betydelse det har i dag. Det vill säga personer som i kraft av sina följarskaror på olika sociala medier-plattformar har blivit professionella marknadskommunikatörer för varumärken och produkter. Från 2015 går antalet omnämnanden stadigt upp för att nå sin topp 2019. Därefter viker publiciteten för att återigen ta fart i år. Nedgången sammanfaller tydligt med coronapandemin.

Läs mer här!