Igår fick jag en kommentar från en vän: ”Om någon vill skapa en negativ bild av dig, finns det inget du kan göra åt det.”

Att vara medveten om negativ press är avgörande för både privatpersoner och företag. Kunskap är makt – och att veta vem och vad som sägs om ditt varumärke ger dig makten att välja rätt motåtgärder.

Motverka negativ press för att mildra dess påverkan och skydda ditt rykte – men kom ihåg att ibland är den bästa responsen ingen respons (eller snarare en mer långsiktig handlingsplan). Här är några steg att överväga:

Utvärdera situationen

 • Utvärdera källan: Bestäm trovärdigheten och räckvidden hos källan som publicerar det negativa innehållet.
 • Förstå påståendena: Identifiera de specifika frågorna eller anklagelserna som tas upp.
 • Gör skillnad på åsikter och fakta.

Svara professionellt:

 • Erkänn problemet: Om kritiken är giltig, erkänn det och förklara eventuella korrigerande åtgärder som vidtas.
 • Korrigera felaktig information: Om den negativa pressen baseras på falsk information, ge tydliga och faktabaserade korrigeringar.
 • Håll dig lugn: Håll ditt svar måttfullt och undvik känslomässiga reaktioner.
 • Bestäm om du ska svara direkt eller avvakta och agera mer långsiktigt.

Utnyttja positiv PR:

 • Framhäv prestationer: Betona dina positiva prestationer, samhällsengagemang och eventuella senaste framgångar.
 • Dela positiva historier: Använd pressmeddelanden, sociala medier och din webbplats för att dela positiva nyheter och berättelser om din organisation.

Engagera din publik och dina anhängare:

 • Öppen kommunikation: Engagera dig med din publik på sociala medier och andra plattformar för att adressera oro och besvara frågor.
 • Transparens: Var öppen och transparent om dina handlingar och svar på eventuella negativa frågor.

Håll koll med mediebevakning:

 • Mediebevakning: Använd verktyg för mediebevakning för att hålla koll på vad som sägs om din organisation på olika plattformar.
 • Analysera trender: Identifiera eventuella framväxande mönster eller återkommande frågor i den negativa bevakningen.

Sök juridisk rådgivning (vid behov):

 • Förtal och ärekränkning: Om den negativa pressen innehåller förtalande uttalanden, rådgör med juridiska experter för att utforska dina alternativ.

Bygg och upprätthåll relationer:

 • Medierelationer: Upprätthåll goda relationer med journalister och mediekanaler för att säkerställa balanserad bevakning.
 • Intressentengagemang: Kommunicera med intressenter, anställda och kunder för att hålla dem informerade och lugna.
 • Dina åtgärder kan omvända källan till negativ information till en anhängare.

Krisledningsplan:

 • Förberedelse: Ha en krishanteringsplan på plats för att snabbt och effektivt svara på eventuella negativa pressituationer.
 • Träning: Se till att nyckelpersoner är utbildade i kriskommunikation och vet hur man hanterar medieförfrågningar.

Var inte en struts!

Dela blogginlägget