I samband med att den nya Dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj 2018 kommer NewsMachine att göra ett antal förändringar . Vi har bland annat publicerat en uppdaterad Privacy Policy på engelska, motsvarande Integritetspolicy på svenska och uppdaterat våra Allmänna leveransvillkor. I de nya leveransvillkoren har vi lagt till ett  avsnitt kallat Datahantering, där vi redogör dels för vår hantering av personuppgifter dels beskriver våra säkerhetsåtgärder för att leva upp till kraven i den nya förordningen. Du kan ta del av de nya leveransvillkoren här. Nedan beskrivs kort innehållet i det nya avsnittet i leveransvillkoren.

NewsMachine arbetar aktivt med att ständigt förbättra säkerheten i våra tjänster. Inga känsliga eller integritetskänsliga uppgifter registreras i våra system, utan det är främst namn, e-post och telefonnummer till dig som använder våra tjänster som behandlas.

Nedan följer några exempel på några NewsMachines säkerhetsåtgärder för att förhindra att obehöriga får åtkomst till personuppgifter.

  1. Samtliga servrar finns i ett Datacenter med säkerhetspersonal 24/7 och ett särskilt accesskontrollsystem.
  2. Ett tekniskt system för behörighetskontroll för att begränsa åtkomsten av personuppgifter.
  3. Användning av krypering i syfte att kontrollera åtkomsten av personuppgifterna.
  4. Säker uppkoppling för all extern datakommunikation.

Har du frågor om vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: support@newsmachine.com.

Peter Braroe

VD, NewsMachine

Dela blogginlägget