A woman stretching legs on a table, looking to the screen

Omvärldsbevakning

Det lönar sig att ha koll på omvärlden

Håll dig steget före med insikter i realtid.
Driv strategisk tillväxt med avancerad analys.
Navigera i marknadstrender med tillförsikt.
Stärk dina beslut med datadriven intelligens.

Följ trender och händelser. Vi hjälper dig att strukturera din omvärldsbevakning. 

Newsmachine logo name initials
A woman is watching city view

Vad är omvärld?

Omvärlden är externa faktorer som påverkar företagets verksamhet. Spontant brukar de flesta associera dessa externa faktorer med företagets konkurrenter och kunder. Vi anser att omvärlden är större och mer komplex än så. Konkurrenterna och kunderna är endast en del av den omvärld du bör bevaka. Det är lika viktigt att bevaka leverantörer och samarbetspartners. Det är viktigt att tänka på att dessa omvärldsfaktorer inte helt går att frikoppla från andra faktorer. Omvärldens olika delar hänger samman och påverkar varandra. Deras inbördes relationer förändras ständigt. Världen omkring oss är inte konstant utan förändras hela tiden. Händelser påverkar varandra och ritar ständigt om kartan på omvärlden. Vi kan jämföra detta med politiken vars arena hela tiden förändras i takt med svängningar i opinionerna.

NewsMachines verktyg för omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning är att systematiskt inhämta information om omvärlden i syfte att positionera organisationen, dess produkter och tjänster. Med NewsMachines verktyg för omvärldsbevakning och mediebevakning kan ni tidigt identifiera faktorer som påverkar er verksamhet och ändrar förutsättningarna för er planering och framgång.

 

two men infront of a big screen

Så kan ni arbeta med omvärldsbevakning

Inhämtning

— Inled med att utreda organisationens informationsbehov. När man vet vad man vill ha, sitt informationsbehov, skapar man agenter/sökningar för detta.

Rapportering

— Organisationens operativa målgrupper och beslutsfattare är har stor nytta av att löpande får omvärldsinformation. Exempelvis i form av dagliga rapporter.

Analys

— Omvärldsanalys syftar ytterst till att skapa en korrekt bild av hur mekanismer i omvärlden förändras över tiden, och vilken påverkan dessa har på organisationen.

Feedback

— Använd återkoppling från mottagarna av såväl omvärldsanalyser som löpande omvärldsinformation, för att anpassa och förbättra er omvärldsbevakning. 

Exempel på hur använder omvärldsbevakning

group of people having a meeting

Följ din bransch och dina konkurrenter

Håll koll på det som är viktigt för dig. Med NewsMachines tjänst för omvärldsbevakning kan du hitta den information du behöver. Med en tydlig bild av vad som händer når ni dina mål. Med rätt informationsunderlag fattar du bättre beslut.

Krishantering

Med vår larmfunktion får du information tidigt. Med en snabb omvärldsbevakning märker du tidigt om något är fel och kan ta initiativet. Om er organisation utsätts för negativ medial uppmärksamhet är det viktigt att vara snabb. Vi kan exempelvis erbjuda SMS-larm på specifika sökningar som ger dig ett försprång.

dashboard
crowd

Hitta och följ trender

Med vårt verktyg hittar du rätt information. Rita en omvärldskarta och bevaka det som är relevant för er. Vi hjälper er strukturera omvärlden på ett sätt som är logiskt för er. Vi hjälper vi er omvandla detta till precisa sökningar som ger er den information ni vill ha. Det innebär att vi hjälper er att skapa optimala söksträngar så att ni får maximal nytta av er bevakning. Vi hälper vi er även att ställa in vårt rapportsystem som håller hela er organisation informerad.

Invärld – organisationen och allt som rör den

Närvärld – kunder, partners och leverantörer

Omvärld – Räntor, Teknik, Ekonomi, Politik

Abonnemang

Alla priser nedan är per månad och per produkt, exkl moms.

Mer information om Mediebevakning

Läs mer om vad som ingår i och jämför de olika abonnemangen.

KällkanalerBasicStandardEnterprise
Webbmedia
Bloggar
Kommuner
Myndigheter
Sociala Medier
Internationell bevakning
SökagenterBasicStandardEnterprise
Antal MediaAgents299Obegränsat
Antal sökord per agent1099Obegränsat
Bevaka valfri URL
Bevakning av Sociala Medier
RapportverktygBasicStandardEnterprise
Rapporter per dygn199Obegränsat
Antal rapportmottagare199Obegränsat
Skapa avancerade rapportinställningar
Schemalägg rapporter
Rapporter i realtid via mejl eller SMS
Pausa realtidsrapport
Rapport när aktiviteten överskrider ett visst antal över viss tid
Personlig RSS-feed
Modererad NewsFeed i RSS/XML/JSONTillval
API accessTillval
AnalysverktygBasicStandardEnterprise
DashboardTillval
Smart ReportTillval
Automatisk tonalitetTillval
QuickTagger för snabb manuell kvalitativ analysTillval
Export av träffar och DashboardTillval
OmvärldsPortalBasicStandardEnterprise
Omvärldsportal för 100K+ användareTillval
Hämtning av träffar från NewsMachineTillval
Hämtning av material från betaltjänster och interna källorTillval
Självbetjäning e-post för hela organisationenTillval
Moderering av träffar i portal och e-postTillval
Koppling/Integration med intranätTillval
SupportBasicStandardEnterprise
Kunskapsbank
Mail
Telefon
Konsulttimmar115
Pris1 075 kr/månOffertOffert