Omvärlds- och mediebevakning

För att inte omvärlden ska slå er med häpnad

Omvärldsbevakning

En föränderlig omvärld kan innebära såväl hot som möjligheter – i vilket fall som helst gäller det att ha den under uppsikt. Med NewsMachines verktyg för omvärlds- och mediebevakning kan ni tidigt identifiera faktorer som påverkar er verksamhet och ändrar förutsättningarna för er planering.

 

NewsMachine bevakar alla öppna svenska nyhetskällor på internet, över 180 PDF-tidningar och sociala medier. Självklart hjälper vi er med att skapa optimala söksträngar så att ni får maximal nytta av er bevakning. Om behov finns kan ni också välja att bevaka offentliga dokument från landsting, kommuner, regering och riksdag. Med funktionen Site Agent kan ni lägga upp bevakning på enskilda hemsidor.

N

Smartaste tjänsten

Vi är bäst i branschen på att tillämpa AI-teknologi, exempelvis SmartReport som snabbt och automatiskt sammanställer och presenterar den viktigaste informationen i en artikel.

N

Snabbaste tjänsten

Vår tjänst har den kortaste fördröjning mellan att ny information publiceras och du får informationen levererad till dig.

N

Komplett tjänsteutbud

Vi erbjuder alla de tjänster du behöver för ditt PR-arbete med ett login till marknadens mest rimliga pris.

Smart Report

Är en av NewsMachines funktioner som bygger på AI-teknologi, med hjälp av den får ni en sammanställning av innehållet i artiklar som ligger bakom betalväggar.

Ibland kan det vara viktigt att förstå bakgrunden till en fråga och då är det lämpligt att använda sig av NewsMachines mediearkiv. Det sträcker sig tillbaka till 2004 och innehåller cirka 10 miljarder artiklar öppet för fritextsökning.

När bevakningen väl är på plats kan det vara bra att strukturera och analysera det material som bevakningen ackumulerat. NewsMachine tillhandahåller en rad funktioner för att hjälpa er med detta.

NewsMachine Dashboard

NewsMachine Dashboard är ytterligare ett av våra AI-verktyg vilket erbjuder en rad möjligheter när det gäller att analysera, ta fram grafer, ordmoln och analysera tonaliteten i publiciteten.

NewsMachine erbjuder två olika lösningar för omvärldsbevakning beroende på de behov som finns i er organisation. Här kan ni se vilka priser som gäller och vad de olika lösningarna omfattar.

Abonnemang

Alla priser nedan är per månad och per produkt, exkl moms.

Mer information om omvärldsbevakning

Läs mer om vad som ingår i och jämför de olika abonnemangen.

Källkanaler Basic Standard Enterprise
Webbmedia
Bloggar
Kommuner
Myndigheter
Sociala Medier
Internationell bevakning
Sökagenter Basic Standard Enterprise
Antal MediaAgents 2 99 999
Antal sökord per agent 10 99 99
Bevaka valfri URL
Bevakning av Sociala Medier
Rapportverktyg Basic Standard Enterprise
Rapporter per dygn 1 99 999
Antal rapportmottagare 1 99 999
Skapa avancerade rapportinställningar
Schemalägg rapporter
Rapporter i realtid via mejl eller SMS
Pausa realtidsrapport
Rapport när aktiviteten överskrider ett visst antal över viss tid
Personlig RSS-feed
Modererad NewsFeed i RSS/XML/JSON Tillval
API access Tillval
Analysverktyg Basic Standard Enterprise
Dashboard Tillval
Smart Report Tillval
Automatisk tonalitet Tillval
QuickTagger för snabb manuell kvalitativ analys Tillval
Export av träffar och Dashboard Tillval
OmvärldsPortal Basic Standard Enterprise
Omvärldsportal för 100K+ användare Tillval
Hämtning av träffar från NewsMachine Tillval
Hämtning av material från betaltjänster och interna källor Tillval
Självbetjäning e-post för hela organisationen Tillval
Moderering av träffar i portal och e-post Tillval
Koppling/Integration med intranät Tillval
Support Basic Standard Enterprise
Kunskapsbank
Mail
Telefon
Konsulttimmar 1 15
Pris 999 sek/mån 1895 sek/mån Offert