NewsMachine lever nu upp till kraven för samtidig offentliggörande av finansiell information.

Vår nya utskicksmotor Turboman skickar ut tusentals mejl på några sekunder. Det betyder marknadens överlägset bästa prestanda när det gäller snabbhet och samtidighet.

Sedan några veckor månad kör vi den nya utskicksmotorn skarpt för några av våra kunder. Prestandan innebär att vi nu omdefinierar vad ”samtidighet” innebär i detta sammanhang. Tidigare har en minut ansetts samtidigt, nu är vi nere på enstaka sekunder. Det känns mycket tillfredsställande att få detta på plats, i synnerhet som vissa av våra konkurrenter har hävdat att det är omöjligt att få ut så många mejl så snabbt”, säger Peter Braroe, VD på NewsMachine.

Det innebär också att vi nu uppfyller kraven när det gäller samtidighet och spridning av finansiell information. Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer om marknadens snabbaste utskickstjänst. Du har också möjlighet att testa våra tjänster gratis.

Dela blogginlägget