Vi har tagit emot några synpunkter på en av artiklarna i föregående nyhetsbrev. Det handlar om artikeln där vi gjort en kvantitativ mätning kring omnämnandet av ordet invandrare, asyl och flyktingar i media innan och efter sommaren.

Vi är ett företag som erbjuder verktyg för omvärldsbevakning och analys samt erbjuder även konsulter som kan hjälpa företagen med medie- och omvärldsanalys.

Ett sätt att använda vårt omvärldsbevakningsverktyg är att mäta och jämföra data kvantitativt. Ett första steg innan en mer djuplodande kvalitativ analys genomförs.

Vi genomför löpande kvantitativa undersökningar för att ge exempel på hur vårt analysverktyg kan användas. Ibland inom lättsamma ämnen och ibland inom allvarligare ämnen. Vårt omvärldsbevakningsverktyg och vår indexerade databas ger även möjligheten att i efterhand analysera vad som det skrivits om och när. Utomordentligt bra om en organisation eller ett företag vill göra en nu- och dålägesanalys för att se såväl var man befinner sig idag som var man befann sig vid en tidigare tidpunkt.

Att mängden omnämnande av invandrare sjunkit från ett visst antal en månad till ett lägre, hälften eller en tredjedel, några månader senare är en kvantitativ jämförelse (besvarar frågan vad?) som visar en minskning av antalet omnämnanden. Något som i sin tur kan kräva en mer djuplodande kvalitativ analys för att besvara frågan varför?. Vi vill understryka att det från vår sida inte är något ställningstagande eller exempel på en eventuell åsiktskorridor. Det är mycket olyckligt om det uppfattats på det viset.

Vi kommer att hålla ett frukostseminarium om medieanalys senare i oktober och vi välkomnar alla våra olika uppdragsgivare hit till oss så att ni kan lära er mer om vilket fantastiskt kraftfullt verktyg som ni har till ert förfogande.

Vänliga hälsningar

NewsMachine-teamet