Omvärldsbevakning

 

Omvärlds- och mediebevakning – för att omvärlden inte ska slå er med häpnad

En föränderlig omvärld kan innebära såväl hot som möjligheter – i vilket fall som helst gäller det att ha den under uppsikt. Med NewsMachines verktyg för omvärlds- och mediebevakning kan ni tidigt identifiera faktorer som påverkar er verksamhet och ändrar förutsättningarna för er planering.

%name Omvärldsbevakning

NewsMachine bevakar alla öppna svenska nyhetskällor på internet, över 180 PDF-tidningar och sociala medier. Självklart hjälper vi er med att skapa optimala söksträngar så att ni får maximal nytta av er bevakning. Om behov finns kan ni också välja att bevaka offentliga dokument från landsting, kommuner, regering och riksdag. Med funktionen Site Agent kan ni lägga upp bevakning på enskilda hemsidor.

I grundpriset ingår en begränsad bevakning av utländska medier, men om det inte är tillräckligt kan ni lägga till en internationell bevakning som täcker cirka 150 000 internationella titlar.  

Smart Report är en av NewsMachines funktioner som bygger på AI-teknologi, med hjälp av den får ni en sammanställning av innehållet i artiklar som ligger bakom betalväggar.

Ibland kan det vara viktigt att förstå bakgrunden till en fråga och då är det lämpligt att använda sig av NewsMachines mediearkiv. Det sträcker sig tillbaka till 2004 och innehåller cirka 10 miljarder artiklar öppet för fritextsökning.

När bevakningen väl är på plats kan det vara bra att strukturera och analysera det material som bevakningen ackumulerat. NewsMachine tillhandahåller en rad funktioner för att hjälpa er med detta.

twitter almedalen ordmoln 0704 2 Omvärldsbevakning
%name Omvärldsbevakning

NewsMachine Dashboard är ytterligare ett av våra AI-verktyg vilket erbjuder en rad möjligheter när det gäller att analysera, ta fram grafer, ordmoln och analysera tonaliteten i publiciteten.

NewsMachine erbjuder två olika lösningar för omvärldsbevakning beroende på de behov som finns i er organisation. Här kan ni se vilka priser som gäller och vad de olika lösningarna omfattar.