Medieanalys

Medieanalys är ett effektivt redskap för att ta ett helhetsgrepp över publiciteten i traditionella och sociala medier som rör er organisation. Ni får svar på vilka medier som rapporterar om er, vad de rapporterar, hur rapporteringen ser ut och i vilken omfattning. Medieanalys ger en ovärderlig kunskap för ett framgångsrikt kommunikationsarbete och för att hålla kommunikationsplanen aktuell och relevant.

  • Nulägesanalys – vilken bild förmedlas av er organisation i dag?
  • Kampanjanalys – vilket genomslag får era kommunikationskampanjer?
  • Kvartals- /halvårsanalys – hur utvecklas mediebilden för er organisation över tid?
  • Målgruppsanalys – vilka vill ni nå och var når ni dem?
  • Bransch/ämnesanalys – vilka är de viktigaste aktörerna & frågorna inom ett visst område?

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

5 276 personer gör det redan.