Medieanalys

Medieanalys – ett helhetsgrepp över publiciteten

 

Medieanalyser är enkla redskap för er att överblicka publiciteten. Vad skrivs om er organisation? Är det positivt eller negativt? Vem sätter agendan? Var finns publiciteten?

Analyserna ser mycket olika ut, beroende på kundens behov och förutsättningar. Publicitetens volym och komplexiteten i frågeställningarna är avgörande för omfattningen (och därmed också priset). Alla analyser kan omfatta såväl redaktionella som sociala medier.

 Kvalitativa medieanalyser görs till störst delen manuellt av någon av våra erfarna medieanalytiker. Kvantitativa analyser framställs i huvudsak automatiskt. Dessa kan ni göra själva eller lämna till våra analytiker för en professionell bedömning. Klicka här för några konkreta tips om du vill försöka på egen hand.

af Medieanalys

Här är några av de analystjänster NewsMachine erbjuder:

 

  • Nulägesanalys – vilken bild förmedlas av er organisation i dag?
  • Kampanjanalys – vilket genomslag får era kommunikationskampanjer?
  • Kvartals- /halvårsanalys – hur utvecklas mediebilden för er organisation över tid?
  • Målgruppsanalys – vilka vill ni nå och var når ni dem?
  • Bransch/ämnesanalys – vilka är de viktigaste aktörerna & frågorna inom ett visst område?

Det finns flera orsaker till att göra analyser.

Ibland handlar det om att få den egna bilden bekräftad, ibland vill man ha ett kvitto på pressansvarigas insatser.

Det primära syftet med medieanalyser är att skapa en bred överblick över publiciteten.

Därifrån kan man se hur mediebilden överensstämmer med kommunikationsplanen.

Det i sin tur visar hur ert kommunikationsarbete kan utvecklas.

af2 1 Medieanalys
af3 Medieanalys

Analyserna kan peka på vilka områden ni bör prioritera eller vilka åtgärder ni bör vidta för ändra mediebilden.

 

De kan också hjälpa er att vässa era budskap eller vika företrädare som bör synas i medierna.

 

Medieanalyserna underlättar det proaktiva arbetet genom att visa på vilka insatser som gör skillnad.

Vidare lyfter de fram de faktorer som driver er synlighet i medierapporteringen.

 

NewsMachine har sedan starten 2002 arbetat med medieanalys och vi har idag några av branschens mest erfarna medieanalytiker.

 Många av våra analyskunder återfinns bland myndigheter och kommuner, men flera privatföretag och intresseorganisationer hör till dem vi samarbetat med genom åren. Några av de kunder vi haft under senare år är Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.