NewsMachine Dashboard är ytterligare ett av våra kraftfulla och lättanvända verktyg, vilket erbjuder en rad möjligheter när det gäller att analysera och strukturera din omvärld. 

Verktyget erbjuder AI-genererade analyser som föreslår tonalitet för respektive artikel och presenterar detta tydligt och pedagogiskt. Det kan även presentera tydliga ordmoln som illustrerar vilka nyckelord som är framträdande i Er mediebild. Exempel på detta finns till höger.

Smart Report är fullt integrerat i Dashboard och hjälper er att få en snabb och komplett bild av Er omvärld.

Kontakta oss om ni vill veta mer!

NewsMachine Dashboard 695 SEK per månad

Dashboard2019 1 NewsMachine Dashboard