Redaktionella tjänster

Mycket tid och energi går åt till att sortera i det jättelika informationsflöde som dagligen drabbar oss via olika kanaler. Syftet med NewsMachines redaktionella tjänster är att tillhandahålla praktiskt och operativt stöd inom olika delar av det dagliga kommunikationsarbetet så att ni ska kunna ägna tid åt strategiska frågeställningar. NewsMachines redaktörer sorterar och värderar informationen åt er och levererar rapporter som fokuserar på det ni behöver veta och det som är verksamhetskritiskt för att driva kommunikations- och pressarbetet framåt.

Redaktörernas uppgift är oavsett vilka tjänster som tillhandahålls att lära känna er verksamhet och era utmaningar för att utifrån detta ge er bästa möjliga service.

Medierapporter

Med Newsmachines Medierapporter får ni en överskådlig sammanställning över de viktigaste mediehändelserna, inklusive sociala medier, som berör er verksamhet och satta i sitt sammanhang. Rapporterna kan fås med eller utan diagram. Rapporten kan med fördel fungera som en ledningsgruppsrapport eller ett sätt att hålla organisationen uppdaterad om mediernas rapportering. Medierapporten kan också vara fokuserad på konkurrentbevakning eller följa andra verksamhetsnära aktörer på ett strukturerat sätt. Rapporterna kan givetvis utformas helt efter era önskemål och skickas med den frekvens som bäst uppfyller era behov. Rapporten är också anpassad för att läsas i mobiltelefonen.

Varje organisation har sina unika utmaningar och behov, kontakta oss så ger vi gärna förslag på vad vi kan göra för just er organisation.