Sociala medier

Social Suite är samlingsnamnet för flera av NewsMachines tjänster som syftar till att bevaka och hantera sociala medier.

NewsMachines kanaler för sociala medier
Vår grundläggande bevakningstjänst innehåller flera olika så kallade kanaler som kan läggas till den grundläggande agentbevakningen. I den offererade tjänsten ingår flera kanaler för sociala medier som möjliggör bevakning i de efterfrågade källorna. De är b.l.a.

1) Facebook
2) Twitter
3) Instagram
4) Youtube
5) Forum
6) Bloggar

 

Tjänsten Riposte

Denna tjänst låter en användare eller en organisation med flera användare delegera tillgång och kontroll av ett eller flera Facebook och Twitter konton (med s.k. ”access tokens”) till vår tjänst. Vad man kan göra är delvis styrt av vilken tjänst man interagerar med. Men t.ex. för Facebook så kan man med Riposte skriva inlägg, gilla, kommentera samt även bevaka inlägg skrivna av andra. Med Twitter kan man t.ex. publicera Tweets. Med tjänsten kan du snabbt ge svar på tal i de sociala medierna.

Riposte kan även:
samla information och statistik från respektive tjänster som sedan presenteras för användaren så användaren kan följa och utvärdera aktivitet.

Tjänsten SocialAgent

Denna tjänst ger dig möjlighet att punktbevaka en specifik Facebooksida eller Twitterflöde med hög tillförlitlighet och frekvens. Du kan skapa många bevakningar med egna sökord för att få en så snäv eller bred bevakning som du behöver.