Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för NewsMachine

Newsmachine strävar till att hålla en så hög nivå av användarvänlighet som vi kan på NewsMachines följande tre webbplatserna:

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatserna. Vi visar därför här hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi snabbt kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

support@newsmachine.com
ring: +46-(0)10 – 300 1800

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden att förbättra webbplatsens tillgänglighet.
Om du upptäcker problem vi inte noterat på här sidan samt om du anser att vi inte uppfyller lagens krav på andra punkter, informera oss gärna så att vi får veta att problemet finns och snabbt kan åtgärda det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Vår ambition är att åtgärda alla återstående tillgänglighetsproblem så snart som möjligt, samt att arbeta proaktivt för att lösa potentiella problem snabbt och effektivt.

Webbläsarstöd

Våra interna sidor använder sig av Bootstrap 4 och Bootstrap  5.

Bootstrap 4 har inbyggd stöd för:

Datorer Chrome Firefox Safari Android Browser & WebView Microsoft Edge
Android Stöd Stöd N/A Android v5.0+ stöd Stöd
iOS Stöd Stöd Stöd N/A Stöd
Windows 10 Mobile N/A N/A N/A N/A Stöd

Bootstrap 5 har inbyggd stöd för:

Datorer Chrome Firefox Safari Android Browser & WebView Microsoft Edge
Android Stöd Stöd N/A v6.0+ stöd Stöd
iOS Stöd Stöd Stöd N/A Stöd
Windows  Stöd Stöd N/A N/A Stöd
Mac Stöd Stöd N/A N/A Stöd

Brister på market.newsmachine.com

Innehåll på market.newsmachine.com som inte är tillgängligt beskrivs nedan:

  • För nuvarande har vi inga rapporterade brister.

Brister på press.newsmachine.com

Innehåll på press.newsmachine.com som inte är tillgängligt beskrivs nedan:

  • För nuvarande har vi inga rapporterade brister.

Brister på www.newsmachine.com

Innehåll på www.newsmachine.com som inte är tillgängligt beskrivs nedan:

  • För nuvarande har vi inga rapporterade brister.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av market.newsmachine.com.

Senaste bedömningen gjordes den 05 juni 2023.

Granskningsmetod: Expertis samt diverse tillgänglighetsverktyg.

Redogörelsen uppdaterades senast den 05 juni 2023.