Ämnen, Platser & Taggar

Vad är skillnaden? Och varför ska man fylla i dessa? Egentligen är det ingen skillnad – samtliga kan sägas var en taggning. När det gäller Ämnen och Platser väljer man taggar från en lista, medan Taggar innebär att man kan skriva in...

Hur lägger jag till en ny rapportmottagare?

Gå in på Publicera i övre menyraden och sedan Mottagare i vänstermenyn och och klicka på Lägg till mottagare. Fyll i uppgifterna och spara. Därefter går du in på Rapporter, väljer aktuell rapport och kopplar mottagaren till de agenter som ska omfattas i av...

Pausa / avsluta rapporter?

Gå in på Publicera i övre menyraden och sedan Mottagare i vänstermenyn. Leta reda på den person som ska tas bort från utskicken och klicka Ta bort. Om du temporärt vill ta bort en person väljer du istället Rapporter, fortfarande under Publicera. Gå sedan in på de...