Smart Report

Smart Report är en av NewsMachines många funktioner som bygger på AI-teknologi, med hjälp av den får ni en sammanställning av innehållet i artiklar. Detta gäller öppna artiklar men även artiklar som ligger bakom betalväggar.

Exemplet till höger visar hur en standardrapport kan se ut.

AI-motorn identifierar nyckelpersoner i artikeln samt kopplar även dessa till relevant organisation. I detta exempel har Anna Ekström identifierats som utbildningsminister samt som talesperson i detta fall för Socialdemokraterna, liksom Roger Haddad har blivit identifierad som skolpolitisk talesperson för Liberalerna.

Vidare identifieras även relevanta nyckelord, organisationer, kommuner et.c.

Kontakta oss om Ni vill veta mer!

 

Smartreport2019-1