Domain Authority (DA) är ett rankingpoäng för sökmotorer utvecklat av Moz som förutsäger hur sannolikt en webbplats är att ranka på sökmotorernas resultatsidor (SERPs). Poängen varierar från ett till 100, där högre poäng motsvarar en bättre ranking. Denna poäng kan användas för att jämföra webbplatser eller spåra en webbplats ”rankningsstyrka” över tid.

Här är några nyckelpunkter om värdet av Domain Authority:

1. Jämförelseverktyg: DA är mest användbart som ett jämförande mått snarare än ett absolut. Det hjälper till att jämföra rankingpotentialen hos webbplatser mot varandra, snarare än att vara ett direkt mått på SEO framgång.

2. Länkbygge: Webbplatser med hög DA ses ofta som mer auktoritativa och pålitliga, vilket gör länkar från dessa webbplatser mer värdefulla. Genom att rikta in sig på webbplatser med hög DA för baklänkar kan du potentiellt förbättra din egen webbplats auktoritet.

3. Marknadsuppfattning: Utöver sökmotorerna kan en hög DA påverka uppfattningar bland potentiella kunder eller partners. Det kan ses som ett mått på trovärdighet eller kvaliteten på innehållet på en webbplats.

Att hålla en Pressrum med NewsMachine ger våra kunder fördelen av att vara representerade, och tillhandahålla innehåll, på en webbplats med hög Domain Authority. Detta kommer att stödja rankningen av informationen som du tillhandahåller – och följaktligen ditt varumärke och produktutbud.

(Obs: det finns flera leverantörer av DA-data. Därför kan den absoluta betyget variera hos olika leverantörer).