NewsMachine Dashboard

Analysera och strukturera din omvärld

NewsMachine Dashboard är ytterligare ett av våra kraftfulla och lättanvända verktyg, vilket erbjuder en rad möjligheter när det gäller att analysera och strukturera din omvärld. 

Verktyget erbjuder AI-genererade analyser som föreslår tonalitet för respektive artikel och presenterar detta tydligt och pedagogiskt. Det kan även presentera tydliga ordmoln som illustrerar vilka nyckelord som är framträdande i Er mediebild. Exempel på detta finns till höger.

Smart Report är fullt integrerat i Dashboard och hjälper er att få en snabb och komplett bild av Er omvärld.

Kontakta oss om ni vill veta mer!

 

Dashboard2019