November är sedan länge förknippad med våra två främsta krigarkungar. Detta eftersom bägge gick ett våldsamt öde till mötes just denna månad. Gustav II Adolf dog i Lützen den 6 november 1632 och Karl XII slutade sina dagar den 30 november 1718 i norska Fredrikshald. Medieanalysföretaget NewsMachine har undersökt hur dessa kungligheter framställs i media, från 1 januari 2019 till 30 november i år.

Svensk media vurmar helt klart mer för Karl XII än för Gustav II Adolf. Den förre får nästan dubbelt så mycket publicitet under perioden. Däremot går det inte att se att ”kungarnas dagar” i november lyfter publiciteten nämnvärt. Mycket av publicitet rör på ett eller annat sätt kungarnas historiska gärningar, det kan handla om att städer kopplade till någon av dem fyller jämt.

I övrigt ger nya böcker och nya forskarrön avtryck i rapporteringen, och även i det avseendet förekommer Karl XII mest frekvent.  Den enda period där den Gustav II Adolf är mest omskriven är under sista kvartalet 2019. Då var det nämligen 100 år sedan Gustav Adolfbakelsen skapades av konditorn Carl Bräutigam. Vi kan också notera att det är de två stora morgontidningarna, SvD och DN, som skriver mest om krigakungarna, följda av Populär Historia. 

Läs mer…