How can we help?
< All Topics
Print

Hur får jag fram annonsvärde och räckvidd i analysverktyget?

Gå in under Analys och under rapportmall väljer du Standard med räckvidd/annonsvärde. Välj en eller flera agenter för analysen, ställ in önskat datum och klicka sedan Uppdatera.

Previous Hur får jag en snabb överblick över publiciteten av vår organisation eller ett ämne?
Next Hur får jag fram annonsvärde och räckvidd i Dashboard?
Table of Contents