How can we help?
< All Topics
Print

Hur får jag fram annonsvärde och räckvidd i analysverktyget?

Gå in under Analys och under rapportmall väljer du Standard med räckvidd/annonsvärde. Välj en eller flera agenter för analysen, ställ in önskat datum och klicka sedan Uppdatera.

Table of Contents