How can we help?
< All Topics
Print

Avancerade rapportinställningar

Utöver de grundläggande alternativen för nyhetsrapporter så har vi även ett stort antal alternativ för avancerade användare. Gå in på din rapport på sidan Redigera Rapport och tryck på avancerat.

 • Textstorlek: Går att öka för att förbättra läsbarheten
 • Artikelflöde: I vilken ordning vill du att artiklarna ska dyka upp i rapporten?
  • Kronologiskt(standard): Alla artiklar visas i kronologisk ordning, med de senaste överst.
  • Uppdelat per agentgrupp: Har du agentgrupper definierade så listas grupperna i alfabetisk ordning. Träffar från agenter utan grupp kommer att hamna i gruppen okategoriserad.
  • Uppdelat per agent: Agenterna listas i alfabetisk ordning.
 • E-post-format:
  • Per mottagare (standard): Tillåter att justera på mottagarnivå 
  • HTML: Om du vill låta alla nvändare få HTML mail
  • TEXT: Välj detta om du inte vill ha med HTML i mailen.
 • Skicka tomma rapporter: Vill du få ett mail även om det inte har kommit in några nya träffar under perioden?
 • Skicka bara publicerade träffar: Skicka bara träffar som du själv har valt att publicera, perfect om du vill ha ett mer kontrollerat flöde.
 • Trunkera citat: Citat från vissa filer blir väldigt långa, trunkera som standard för att öka läsbarheten.
 • Inkludera diagram med artiklar över tid: Inkluderar stabeldiagram med träffarna över tidsperioden, välj bort om du finner det onödigt.
 • Inkludera diagram med tonalitet: Beräknar och visar tonalitet för alla träffarna i rapporten, obs att du behöver sätta igång analysen manuellt under automatisk analys. 
 • Inkludera diagram med tonalitet: Beräknar och visar ordmoln för alla träffarna i rapporten, obs att du behöver sätta igång analysen manuellt under automatisk analys. 
 • Inkludera länk till Smart Report: Välj att ta bort länken till Smart Report.
 • Max antal svar per agent: Tycker du att nyhetsrapporterna är för långa eller korta så kan du justera det här, du kan alltid gå in i inkorgen för att se de träffar som inte fick plats i rapporten.
Table of Contents