How can we help?
< All Topics
Print

Bevaka valfri webbplats

Skapa en SiteAgent

Att skapa en SiteAgent™ skiljer sig inte mycket från att skapa en MedieAgent™. SiteAgenten skiljer sig från MediaAgenten såtillvida att den endast söker av den specifika webbplats som du anger. Beroende på vilken typ av agent du valt kommer agenten att spindla olika djupt ned i webbplatsens hierarki.

This image has an empty alt attribute; its file name is siteagent-1024x774.png
Agentegenskaper: Liksom för MediaAgenten börjar du med att ställa in några allmänna uppgifter om agenten. Börja med att namnge SiteAgenten.

Sajt: Här anger du adressen för den webbplats du vill ska bevakas, till exempel https://www.newsmachine.se.

Övervaka: Här anger du hur många nivåer du önskar att agenten ska spindla. (Denna funktion är kopplad till vilken sorts SiteAgent du har beställt för mer information kontakta NewsMachines support).

Ytterligare inställningar fungerar på samma sätt som för en MediaAgent. Se https://market.newsmachine.com/knowledge-base/att-skapa-mediaagenter/ för att se hur de fungerar.

Table of Contents