How can we help?
< All Topics
Print

Hur lägger jag upp sms-alert?

Gå in på mottagare och lägg upp mobilnummer enligt modellen, +467… och spara. Gå sedan till Rapporter och Skapa rapport.  Lägg därefter upp en rapport med de agenter som ska omfattas, man skapar alltså en rapport specifikt för sms-alerten. Gå in under E-postformat och välj SMS och välj sedan När det händer (sms-notifikationen sker så fort något nytt fångats upp av systemet). Glöm sedan inte att spara när alla inställningar är gjorda. 

Table of Contents